Vi er alle sammen bekendt med, at siden kommunal-, amts- og folketingsvalget sidste år, er etniske gruppers integration et primært debatemne for den nye regering.

Jeg vil ikke i Bagsmækken behandle det store integrationsspørgsmål politisk, men alligevel kan jeg ikke lade være med at kommentere den konservatives retsordfører Helge Adam Møllers udtalelser i forbindelse med integrationsdebatten.

Hans synspunkt er “at børn af indvandrere og flygtninge skal tvinges til at gå i børnehave for at lære dansk”. Venstres Birte Rønn Hornbech ligefrem truede i Politiken den 19.01-02 med tvangsfjernelser, hvis udenlandske forældre ikke sørger for, at deres børn lærer dansk. Grunden til, at jeg vælger at kommentere de to politikeres synspunkter er, at synspunkterne, efter min mening, ikke hører nogen steder hjemme, og at de etniske børns tilegnelse af det danske sprog er relevant for os professionelle.

Når politikere og fagfolk udtrykker deres synspunkter omkring etniske grupper og deres børn, er der en tendens til, at der ikke er noget hold i det, de siger. Med hensyn til de to førnævnte politikeres synspunkt, spørger jeg fx mig selv om, hvor meget de følger med i den daglige pædagogiske praksis, og hvor meget kontakt de har til den etniske befolkning i det daglige.

De har hverken kendskab til pædagogik i praksis eller kontakt til grupperne, så deres synspunkter er kun for at profilere sig offentligt og på bekostning af gruppen. Når det er sagt, vil jeg vende tilbage til børnenes tilegnelse af det danske sprog. Jeg påstår ikke, at det er problemfrit. Der er nogle væsentlige elementer vi skal se i øjnene.

For det første forældrenes indstilling – det er helt klart min overbevisning, at enhver etnisk forældres brændende ønske er, at deres børn lærer det danske sprog. Netop fordi mange af forældrene stadig efter mange års ophold her i landet er mærket af, hvad det vil sige ikke at kunne beherske det danske sprog. Fra første dag børnene starter i børnehave/skole hører de konstant fra forældrene, at de skal lære sproget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X