Sprog

 • Indvandrerbørn er et skoleår bagud i 2. klasse

  AF MORTEN MIKKELSEN OG BRITTA SØNDERGAARD Allerede når de begynder i skole, er børn af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fagligt bagefter deres kammerater. Selv når man ser bort fra andre faktorer som forældres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund, og selv i de prøver, der ikke direkte kræver danskkundskaber, svarer indvandrerbørnenes resultater […]

 • Jeg vil lære dansk

  KRONIK: Dansk er nøglen til samfund, uddannelse og arbejdsmarkedet. Jeg har ikke mødt nogen etniske minoriteter, der ikke vil lære dansk. Onsdag den 7.3.2013 kom social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) med en melding om, at folk fra etniske minoriteter over 30 år skal lære dansk. Hvis de ikke siger […]

 • Ikke at kunne lære sprog er ikke medfødt

  KRONIK: Jeg har set en del børn og unge betale en væsentlig pris for forældrenes og andre aktørers manglende samarbejde Jeg er ivrig debattør på Facebook, hvor jeg har engagerede venner med holdninger til børns sprogtilegnelse og til social integration af etniske minoriteter. For mig er det en berigelse, når […]

 • Kæmp for børns tilegnelse af det danske sprog

  DEBAT: Indvandrerbørn er globale samfundsborgere, og både forældre og samfund har ansvar for at skabe ordentlige vilkår for deres sociale integration Sprog er nøglen til menneskelivet, uanset i hvilke lande mennesker lever. Men siden indvandrere fra ikkevestlige lande er kommet til Danmark, har sprog og integration været på den politiske […]

 • Integration via forældrene

  På forsiden af Børn & Unge nr.12 var en artikel om arbejdet i en børnehave i Ishøj med tosprogede børns sprogtilegnelse. Jeg er enig i, hvad der skrives om handleplaner for tosprogede børns sprogudvikling ud fra indsigt i børnenes kulturelle baggrund, og jeg vil i dette debatindlæg forsøge at sætte […]

 • Sproget er grunden til mit jeg

  Endnu engang, og senest ved valget den 20. november i år, handlede de fleste politiske partiers valgprogrammer næsten ikke om andet end indvandrere og flygtninge. Selv om jeg på det faglige og politiske plan forsøger at følge udviklingen, både lokalt og på landsplan, kommer det bag på mig, at en […]

 • De skal nok lære dansk

  Vi er alle sammen bekendt med, at siden kommunal-, amts- og folketingsvalget sidste år, er etniske gruppers integration et primært debatemne for den nye regering. Jeg vil ikke i Bagsmækken behandle det store integrationsspørgsmål politisk, men alligevel kan jeg ikke lade være med at kommentere den konservatives retsordfører Helge Adam […]

 • Vi vil ikke gå i skole sammen med vores forældre

  Overskriften til mit indlæg er fra etniske unge, som kom her i en ganske ung alder, og hvor de ikke kunne gå i folkeskole, de er mellem 14 – 18 år. Jeg blev inviteret af Hvidovre sprogcenter, i forbindelse med samfundets orienterings fag, de unge skulle have indsigt i det […]