Ny ydelse til kommunale socialforvaltninger samt børne- og familiegrupper

Til kommunernes socialforvaltninger, til børne- og familiegrupper i hele landet, der har brug for at undersøge enkelte familier og unge ud fra aktuelle vanskeligheder med et ungt menneske eller hele familien, tilbyder jeg en ny ydelse. Her er der mulighed for at trække på min faglige ekspertise, idet jeg de sidste 15 år har lavet § 50-undersøgelser af børn og familier, såvel familier med udenlandske rødder, traumatiserede familier som etnisk danske familier.

§ 50 undersøgelse
§ 50 undersøgelse

Jeg er nem at komme i kontakt med og reagerer hurtigt på jeres henvendelse. Sammen med jer tilrettelægger jeg hurtigt et møde med familien og går i gang med undersøgelsen. Jeg arbejder på fleksible tidspunkter. Dvs. at jeg tilrettelægger min undersøgelse og familiesamtalerne, så det passer ind i familiens øvrige plan. Jeg arbejder til tider også i weekender, uden at det koster ekstra for kommunen.

Børne- og familiegruppen kan bruge min ydelse i forbindelse med familier, der blandt andet har følgende vanskeligheder:

  • Børnene er akut anbragt uden for hjemmet pga. forældrenes vold. Her kan jeg være faglig sparringspartner for forvaltningen og hjælpe til et samarbejde med forældrene, så der kan laves en § 50-undersøgelse.
  •  Børn og unge er fx smidt ud af skolen og truede af kriminalitet. Børne- og familiegruppen ved ikke nok om familien og har brug for at undersøge og få indsigt i familien. Her kan jeg være sparringspartner for børne- og familiegruppen omkring skoletilbud til barnet eller den unge.
  • Ved tvivl om forældrenes kompetencer kan jeg undersøge familien.
  • Hvis forældre i perioder ikke magter at støtte deres børn og unge, kan jeg hjælpe med, hvilke foranstaltninger der skal sættes i gang.

Når jeg skal beskrive familien og den enkelte unge forsøger jeg at fokusere på både problemer og den enkelte families ressourcer og styrker.

Ud fra undersøgelsen drøfter jeg sammen med familien, familierådgiveren og andre professionelle, hvilke handlingsmuligheder der er for den unge lokalt, og eventuelt undersøger jeg sammen med familierådgiveren et tilbud til den unge uden for kommunen. Læs om undersøgelsesmetoden.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konsulentbistand til kommuner § 50 undersøgelse