Metoden til § 50-undersøgelse

Kommunale myndigheder, der har brug for at undersøge familiers og børns forhold, kan her danne sig et indblik over de kriterier, der danner grundlag for min undersøgelse. Jeg tager bl.a. udgangspunkt i og lader mig inspirere af ICS–trekanten.

I min undersøgelse tager jeg udgangspunkt i og lader mig inspirere af ICS–trekanten, Integrated Childrens System. Jeg vil i min undersøgelse fokusere på følgende områder for at beskrive en helhed.

Forældrekompetencer

 •  Omsorg for børnene.
 • Følelsesmæssige relationer mellem forældre og børn.
 • Forældrenes kontinuitet i følelsesmæssige relationer og stabilitet.
 • Forældrenes opdragelsesmetoder.

Familieforhold – familie og omgivelser

 • Familiens historik.
 • Familiens netværk.
 • Familiens relationer til omgivelserne.
 • Familiens sociale integration.

Barnets udviklingsmæssige behov

 •  Sundhedsforhold.
 • Børns trivsel i skole og læring.
 • Fritidsforhold og venskab.
 • Udvikling og adfærd.
 •  Identitet.
 • Følelsesmæssige relationer til forældre og søskende.
 • Familieforhold.
 • Familierelationer

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag .
Se mere under YDELSER