Jeg er næsten sikker på, at nogle af jer læsere er trætte af integrationsdebatten og af at høre om, at indvandrere og flygtninge er en udfordring for samfundet. Især på det sidste er flygtninge strømmet til landet, og nogle af dem har medbragt et groft og umenneskeligt syn på kvinder, så de er grænseoverskridende og krænker kvinderne. Det er på ingen måde acceptabelt.

”Integration. Dynamikker og drivkræfter”.
Integration. Dynamikker og drivkræfter.

Politiske udmeldinger

Regeringens og en del andre partiers stramning af asyllovgivningen samt måden, hvorpå flygtninge bliver debatteret, er med til, at nogen mister troen på, at det kan lykkes at integrere indvandrere og flygtninge.

Jeg er af den overbevisning, at mange kræfter i samfundet har et bud på integration, fx bogen ”Integration. Dynamikker og drivkræfter”. Den er redigeret af Marco Goli og Bent Greve, og jeg er sammen med Hans Elbeshausen, lektor på Københavns Universitet, forfatter til et kapitel om social kontrol i blandt andet familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Bogen kommer på markedet i dag. Jeg har ikke nået at læse alt, men har skimmet bogen. Ud fra dette og ikke mindst på basis af vores eget kapitel mener jeg, at der er nok inspiration i forhold til integration af indvandrere og flygtninge.

Social kontrol

I vores kapitel beskriver vi fænomenet social kontrol på flere niveauer, og hvordan denne kontrol kan udvikle sig til social ansvarlighed. Jeg mener, at social kontrol er et udtryk for, at udøverne på mange måder føler sig uden for samfundet og frygter at miste deres børn til den danske kultur eller lignende.

Koden til at udvikle udøvelsen af social kontrol til social ansvarlighed er:

 • At lytte til de unge og fange bekymrende signaler omkring den enkelte.
 • At koordinere den pædagogiske indsats i den konkrete situation: hvem gør hvad og hvordan?
 • At møde familier, der ud over social kontrol forsøger at have en bæredygtig relation.
 • At man ud fra sit kendskab til familien og den unge er rimelig skarp på de menneskelige konsekvenser af forældrenes sociale kontrol.
 • At fokusere på den unge, der udsættes for social kontrol, og via en tæt relation få den unge til at stå fast på sin eksistentielle ret til selv at bestemme, med hvem de vil dele deres liv.
 • At være i dialog med forældrene eller andre, som er med til at udøve social kontrol. I denne dialog vil man finde ud af, hvad der driver dem til at udøve social kontrol, få nogle af dem til at reflektere over deres egne handlinger og udvikle social ansvarlighed.

Integration kan lykkes

Grundelementerne i integrationen handler for mig om:

 • At skabe udviklende rammer for indvandrere og flygtninges tilegnelse af sprog og kultur.
 • At fokusere målrettet på indvandrere og flygtninges kompetencer og videreudvikle disse, så de kan bidrage til samfundet.
 • At man helt fra starten gør gruppen bekendt med deres rettigheder og pligter, samt deres handlingers konsekvenser for dem og deres familie.
 • Gensidig tilegnelse af viden om hinandens forskelligheder.
 • Uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der kan rumme mennesker med forskellige kulturer og forudsætninger.

Ud over de nævnte elementer er der sikkert andre, men jeg er tilhænger at, at vi skal arbejde på tværs af politiske partier, kulturer og religion for at bevare et værdigt samfund, som bygger på

 • Respekt for individ og forskellighed.
 • Bevidsthed om, at hvert enkelt menneske indeholder noget godt og kan bidrage til samfundet.
 • At se forskelligheder som en styrke.
 • Et anerkendende menneskesyn.

2 tanker om “

Integration?

Grundelementerne i integrationen handler for mig om:

 1. Ayse Kaya siger:

  kære Ahmet
  stort Tillykke med bogen. Det dyder meget inspirerende og anden måde at tænke integration på .
  Hvordan kan jeg anskaffe bogen ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X