Tag Archives: etniske familier

  • Skilsmisseraten stiger blandt tyrkiske indvandrere

    En ny undersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at skilsmisseraten blandt tyrkiske indvandrere i Danmark er steget fra tre til 12 procent på 20 år. Denne undersøgelse bliver debatteret i medierne, og jeg synes, Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen har en interessant kommentar til undersøgelsen: ”Tyrkiske indvandrere […]

  • Jeg er træt af jeres krav

    I forbindelse med mit arbejde med etniske unge og familier hører jeg i ugens løb ofte følgende fra de unge: ”Jeg er træt af jeres krav…”.

    Det undrede mig, hvad de unge mente med det, så da jeg i forbindelse med en familiesamtale undersøgte, hvad der lå bag de unges udmelding, viste det sig, at forældrene forsøgte at opdrage de unge med det, jeg vil kalde traditionel autoritær opdragelse, selv om de unge er født og opvokset her i landet.