Børnerådets undersøgelse af vold mod børn blev offentliggjort 9. juni 2017. Undersøgelsen peger på, at 19 procent af børnene fra etniske minoriteter er blevet udsat for vold. Jeg udtalte mig til tv-nyhederne den 9. juni kl. 19, og i dette debatindlæg vil jeg beskrive, hvad der får forældre til at udøve vold mod deres børn, og hvordan vi bekæmper vold mod børn.

Ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 4.039 elever i 7. klasse. udpeger nogle af de børn, der i størst omfang bliver udsat for vold

”… børn med anden etnisk baggrund end dansk bliver i større omfang end andre børn udsat for vold – selv når der er taget højde for andre forhold i barnets liv, fx familiens økonomi. Fx har 19 pct. af drengene med ikke-vestlig baggrund været udsat for grov vold i hjemmet, mens det gælder for 9 pct. i gruppen af drenge med etnisk dansk baggrund. ”

http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2017/ny-undersoegelse-udpeger-nogle-af-de-boern,-der-i-stoerst-omfang-bliver-udsat-for-vold

Voldelig opdragelse

Nogle etniske minoritetsfamilier opdrager deres børn med vold, og de begrunder det ofte med, at de selv i deres hjemland og i den kultur, de kommer fra, er blevet slået af deres forældre.

I mit familiebehandlingsarbejde med bl.a. etniske minoritetsfamilier møder jeg ikke generelt denne holdning, men jeg udelukker ikke, at nogen forældre siger, som jeg referer det. Jeg har også mødt forældre, der er overbevist om, at vold/disciplin er et opdragelsesmiddel. Når man argumenterer imod at bruge vold mod børn, siger nogle af dem nogenlunde følgende: ”… du kan se på mig … jeg fik også slag af mine forældre i vores hjemland … har jeg taget skade af det? Jeg er glad for, at mine forældre gav mig slag… derfor er jeg blevet et ordentligt menneske…”

 

Voldelig opdragelse
Foto:Gerd Altmann
Voldelig opdragelse

Vold mod børn kan ikke retfærdiggøres

Mit bud til de forældre, som bruger vold mod deres børn som et led i opdragelsen, er, at det på ingen måde kan retfærdiggøres, og det er ikke til diskussion. Man skal heller ikke true med det. Jeg oplyser forældrene om, at det her i Danmark er strafbart, at forældrene vil blive straffet, og at hvis jeg i mit arbejde med dem og deres børn opdager, at de udøver vold, vil jeg være den første til at anmelde det.

Vold mod børn har ikke noget med kultur at gøre. Mine erfaringer viser, at vold mod børn bl.a. skyldes følgende forhold:

 • At forældrene føler afmagt og ikke kan opdrage og inddrage deres børn i dagligdagen.
 • At forældrene selv er blevet opdraget med vold.
 • At forældrene har det psykisk dårligt, fx er traumatiserede.
 • At forældrene selv har en krise i deres liv.
 • At forældrene kæmper med personlige, sundhedsmæssige, sociale, arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer, så de ikke er i stand til at være forbilleder for deres børn.
 • At forældrene ikke er forbilleder for deres børn, da de fx ikke besidder sproglige, kulturelle og samfundsmæssige kompetencer. Forældrene føler sig derfor konstant uduelige.
 • At forældrene ikke kender til børns udvikling og behov og slet ikke ved, hvilke konsekvenser vold har for børnene.

Hvad skal der til for at forebygge vold mod børn?

Vi må huske på, at forældre generelt elsker deres børn, men nogen kender ikke til andre opdragelsesmetoder. Jeg har følgende bud på, hvordan vold kan erstattes med respektfuld og anerkendende opdragelse.

 • At oplyse om og undervise forældrene i børns udvikling og behov.
 • At forklare at konsekvensen af vold kan føre til det modsatte af, hvad forældrene ønsker. En stor del af de forældre, der udøver vold, ønsker, at deres børn skal have et bedre liv med bl.a. uddannelse og arbejde. Forældrene skal vide, at voldelig opdragelse kan ødelægge deres børns liv.
 • At træne forældrene i at beherske deres afmagt og lære at se børnene som subjekter, der kan lære og blive opdraget via dialog, i stedet for at se deres børn som objekter, dvs. ting hvor forældre eller andre voksne ved alt på deres vegne.
 • At støtte, vejlede og rådgive forældrene til at tilegne sig de nødvendige forudsætninger for at opdrage børn med respekt og anerkendelse.
 • At støtte forældre med fysiske og psykiske lidelser, som de går med uden at forholde sig til og bearbejde.
 • At støtte forældrene i at tilegne sig de nødvendige kompetencer, så de kan være forbilleder for deres børn.

Vold kan på ingen måde accepteres og har ikke noget med kultur at gøre. Mange elementer spiller ind, og ovennævnte støtte kan være med til at få forældrene til at vælge andet end en voldelig opdragelse.

Nogle forældre udøver vold ved at give lussinger, hive i håret osv., men de opfatter det ikke som vold. De oplever vold som fx at brække en arm eller et ben. Derfor skal det præciseres for forældrene, at ingen form for vold kan retfærdiggøres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X