Ud fra børns og unges perspektiv vil jeg give mit faglige bud på, hvad vi forældre skal være opmærksomme på, når vores børn spørger om personlige ting og temaer af seksuel karakter. Det er vigtigt at huske, at man skal tænke sig grundigt om og ikke komme med hurtige og overfladiske svar på deres spørgsmål.

 

Upræcise svar på børns spørgsmål!

Sex er et tabuemne i nogle familier. Her tænker jeg på, at børn fra en tidlig alder af natur er nysgerrige omkring, hvordan mennesker bliver skabt. Mange familier giver barnet logiske svar ud fra en biologisk vinkel, men andre svarer i kraft af deres egen opdragelse eller religiøsitet noget i retning af: ”Hmm, sådan noget spørger man ikke om” eller ”Det er noget, Gud har skabt…”

Efter et svar som det første kan barnet føle skam og skyld, og det kan afholde barnet fra igen at stille forældrene spørgsmål om lignende emner. På den måde vil der fremover være emner af personlig og seksuel karakter, hvor børn og unge bliver overladt til deres egne fantasier eller useriøse informationskanaler, hvor de tilegner sig viden, som ikke giver dem rigtige svar.

Det andet svar med henvisning til Gud er en stor ting, som ikke gør børnene klogere.

Børn og unge har brug for at tale med deres forældre om seksualitet

For nogle forældre er det en udfordring at tale med deres børn om seksualitet, men tænk på hvor meget energi vi bruger på at tale med vores børn og unge om fx uddannelse, arbejde og andre emner med betydning for deres velfærd. Desværre overser en stor del af forældrene bevidst eller ubevidst den del, der handler om seksualitet, selvom det har lige så stor betydning for trivslen som arbejde og uddannelse. Forældrene skal vide, at det har konsekvenser, når børn og unge ikke får den nødvendige viden og oplysning om deres.

 • Krop
 • Enkelte kropsdele
 • Følelser
 • Tanker, der relater til seksualiteten.

Ikke alle forældre er bekendt med, at unge bl.a. går og slås med følgende:

 •  At man fra ca. 14-års-alderen har en seksuel adfærd.
 • At en pige ikke hjemmefra har lært at beskytte sig.
 • At unge piger kan få en del aborter, uden at forældrene opdager det.
 • At unge drenge i deres kontakt med piger og senere i deres familieliv kan slås med problemstillinger, som kan relatere til seksualitet.

De ting, som de unge slås med i forhold til deres seksualitet, kan med sikkerhed forstyrre deres trivsel både i familien, parforholdet og sociale sammenhænge. Når unge kommer fra familier, hvor seksualitet er tabu, søger de senere i deres liv som regel heller ikke professionel hjælp til at bearbejde temaer, som fylder meget i deres liv.

Når unge ikke får tacklet temaer af seksuel karakter, kan der vise sig forskellige reaktioner, bl.a. disse:

 • Drenge er enten meget passive i forhold til piger og kæmper med deres ”mandlige” identitet. Fx er de usikre omkring deres seksualitet. Med drengenes egne ord: ”… hmmm, jeg tør ikke tale med piger… når det kommer til stykket, tør jeg ikke… jeg er ikke en rigtig ung mand.”
 • Denne følelse vil påvirke drengens liv på en negativ måde på mange andre områder.
 • Drenge er super seksuelt aktive. De er også usikre på sig selv og måler deres identitet eller selvværd ud fra antallet af kærester. Forklaringer på, at drenge har tendens til at ”have 35 kærester”, er, at de unge konstant søger bekræftelse via deres seksualitet eller er rodløse og har svært ved at fungere i relation til piger. Fx kan de virke voldelige eller aggressive.
 • Piger, der kommer fra familier, hvor seksualitet er tabu, har forskellige strategier til at opleve deres seksualitet. De kan vise sig udtalt religiøse, fx med påklædningen, så familien og omgivelserne har tillid til dem og ikke forventer aktiv seksualitet. Disse piger kan sagtens være seksuelt aktive, men frygter for deres liv. Som en ung pige sagde: ”Hvis mine forældre vidste, at jeg skal have abort, ville jeg blive slået ihjel…” Dvs. at pigens liv var præget af en angst og frygt, som påvirker hendes liv på mange andre områder.
 • Andre piger ifører sig ikke religiøs påklædning, men trodser familiens tabu og har et aktivt seksualliv, som giver voldsomme konfrontationer mellem pigen og hendes bagland. Deres relationer er konfliktfyldte og giver konstant uro.

Jeg har kort ridset op, at børn og unge fra familier, hvor seksualitet er tabu, senere i livet kan opleve stressfaktorer som konflikter og uro, også i parforhold og i relation til familien. Det kan medføre, at seksualiteten i deres voksenliv bliver overskygget af angst og skam samt frygt for enten familien eller partneren.  Det kan føre til meningsløse forhold og utilfredshed på mange områder i livet.

Tilbage til “Blog”

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X