Pædagogiske redskaber til konflikthåndtering blandt børn og med voksne!

 

Udsatte børn, unge

Udsatte børn, unge

I det daglige pædagogiske arbejde som skolelærer, pædagog i forskellige pædagogiske institutioner eller frivillig blandt fx udsatte børn og unge oplever man konflikter mellem børn og mellem børn og voksne. Der er mange måder at håndtere konflikter, men efter mange års socialpædagogisk og terapeutisk arbejde med udsatte børn, unge og familier samt teoretisk viden bruger jeg min erfaring, når jeg holder oplæg og underviser i konflikthåndtering. Målet er, at der i den pædagogiske kontekst skabes rum, hvor børn og unge kan udvikle sig gennem deres konflikter.
Du som voksen får inspiration til, hvordan du undgår at blive stresset af de konstante konflikter, du møder mellem børn og med voksne.
Jeg udvikler konflikthåndteringskurser ud fra de enkelte medarbejdergruppers og institutioners behov. I oplæg/undervisning forsøger jeg at komplicere konflikthåndteringsfænomenet, og med mine mange års pædagogiske og terapeutiske erfaringer med børn, unge og familier gør jeg konflikthåndteringsfænomenet forståeligt, så deltagerne får mulighed for at reflektere over deres egen dagligdag og via mit input udvikler deres egen konflikthåndteringsmetode i det daglige arbejde.

I konflikthåndteringsoplæg/-kurser forsøger jeg at se bredt på børn og unges vilkår. Professionelle og frivillige skal være opmærksomme på hele barnets/den unges situation for at kunne udvikle den nødvendige konflikthåndteringsmetode. Som det fremgår af følgende disposition, fokuserer jeg ikke kun på konflikthåndtering. Jeg er af den overbevisning, at når vi har indblik i børns, unges og familiers historie, kultur, reaktionsmønstre osv., kan vi i fællesskab udvikle de konflikthåndteringsmetoder, der skal til.
Her er rammen for mit oplæg, som jeg skal holde for Ungdommens Røde Kors’ frivillige ledere:

Disposition

 • Præsentation.
 • Indledning med metaforiske billeder på konflikter og konfrontationer med unge.

  Indblik i:

 • Unges reaktionsmønster i mødet med frivillige.
 • Refleksion på interaktion i kommunikation blandt de frivillige.
 • Pædagogiske elementer i relationsdannelse.

 

Pædagogiske redskaber for frivillige og professionelle til at forebygge og håndtere konflikter mellem børn og mellem børn og voksne

 • Personligt
 • Fagligt
 • I konfliktprocessen
 • Før
 • Under
 • Efter
 • Organisatorisk

Pædagogisk ”værktøj”, som er nødvendigt for at håndtere og forebygge konflikt.

 • Hvad er pædagogik?
 • Præsentation af pædagogisk model.
 • Relationskompetence.
 • Ressourceorientering.

 

Beskrivelse af udsatte børn og familier.

Børn og unges:

 • Problemer.
 • Behov.
 •  Forventninger til frivillige.

Værdier

 •   Bud på værdier.
  Case om værdier.

Konflikter

Definition på konflikter.
Konflikttyper.
Konflikter skal ses som udviklingsmuligheder.
Konfliktmetoder anvendes i praksis i forhold til konflikter mellem børn.

Læs om forudsætninger for konfliktmægling

Tilbage til “konfliktmægling”

Tilbage til “Blog”

 


Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *