Som sædvanlig nedvurderes etniske minoriteter og især muslimske grupper af Dansk Folkepartis medlemmer fx af Louise Frevert og Mogens Camre. De foreslår at sætte kriminelle etniske personer i russiske fængsler og sammenligner muslimer med kræftceller! Mogens Camre påstår desuden, at grunden til, at danske kvinder ikke får flere børn end de gør er, at de skal arbejde og forsørge indvandrerne.

Det er skræmmende holdninger og siger meget om Dansk Folkepartis menneskesyn. Jeg synes de er en sort plet på demokratiet. Jeg vågnede og hørte de tidlige nyheder, og i løbet af dagen erfarede jeg, at udtalelserne ikke var noget medierne havde pustet op, men at der virkelig er mennesker, der mener sådan.

Jeg har svært ved at tro på, at der i dagens Danmark er politikere, der har sådan et groft og usmageligt sprog, når de ytrer sig om deres syn på muslimske grupper. Men desværre må jeg se i øjnene, at vi både nu og i fremtiden kommer til at opleve politikere med et nedladende menneskesyn, der puster til ilden.

For at bevare sin politisk position, stiller Louise Frevert op som kandidat som overborgmester. Jeg vil opfordre den danske befolkning, fx i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen at give Louise Frevert en lærestreg og eftertrykkeligt fortælle, at hendes menneskesyn er uacceptabelt.

Vi må være forberedte på, at vi kommer til at høre meget mere af samme skuffe fra Dansk Folkepartis medlemmer. For nogle etniske gruppers vedkommende vil der opstå usikkerhed om, hvorvidt det danske samfund virkelig er venligtsindet. Nogle af dem har en høj uddannelse, som Danmark har brug for, men de vil nok rejse til andre og mere tolerante lande.

Nogle grupper, især blandt de unge, bliver bekræftede i deres mening om, at nogle politikere er racistiske overfor muslimer. Vi kommer til at leve i et samfund, hvor den slags politikeres grove& holdninger gør, at der bliver mange spændinger og kløften mellem os bliver dybere og dybere. Jeg vil gerne sige til politikerne, at jeg hverken er kriminel eller en kræftcelle.

Tværtimod opfatter jeg og andre muslimer, at forskelligheder er en kilde til energi og glæde. Vi forsøger at bidrage til samfundet med vores arbejde og uddannelse. Det er muligt, at nogle politikere og deres partier forsøger at skabe uro blandt de forskellige kulturer, men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt befolkningen deler disse politikeres holdninger.

Jeg kan kun tale om mine egne erfaringer fra min dagligdag i forbindelse med mit arbejde, hvor jeg er i kontakt med mange danske og etniske grupper. De er fælles om at mene, at bl.a. førnævnte politikere er en stor skamplet for den danske befolkning! De oplever samarbejdet med mig og andre mennesker med anden etniske baggrund end dansk som udfordrende og dynamisk i forhold til deres udvikling og refleksion over egen kultur. Jeg er tilhænger af, at flere forskellige kulturer gør os til hele mennesker, der bliver i stand til at klare sig i et flerkulturelt og globalt samfund.

Jeg siger nej tak til et nedladende menneskesyn og ja tak til et demokratisk menneskesyn, der udviser respekt for såvel det enkelte individ som for grupper med forskellige religiøse og kulturelle baggrunde. Efter min mening er tiden inde til, at vi sammen må kæmpe for demokratiet og dets normer og værdier og for vores menneskerettigheder.

Vi må også kæmpe for et samfund, der rummer og anerkender mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og stå sammen mod racistiske og uacceptable holdninger, der i den grad er skadelige for et demokratisk samfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X