Jeg skriver denne artikel på baggrund af de sidsteheftige diskussioner i medierne om indvandreres integration, her vil jeg forholde mig til de etniske gruppers integrationfra et andet syn.

Det er vigtigt at vide, at vi er mennesker, som skal leve generationer frem i det danske samfund, det gælder bådefor indvandrere og danskere. Men for at vi skal leve sammenspiller der nogle vigtige værdinormer som respekt, toleranceog solidaritet imellem os.

Jeg mener, at man ofte møder fordomme blandt danskere ogindvandrere , som fx “danskere er racister” og” de fremmede er kriminelle og nasser på samfundet”. Jeg generaliserer ikke blandt danskere og indvandrere, men jeg mener bare, at der er gensidige fordomme. Jeg mener, når man hører disse fordomme om hinanden har vi ingen respekt og tolerance over for hinanden. Men vi kan udmærket godt fremhæve vores fordomme over for hinanden, med vores fordomme kommer vi ikke ret langt med i samfundet.

Det er vigtigt, at vi slipper af med vores fordomme, forfordomme kan føre til frygt og had blandt os mennesker. Frygten er noget af det værste, mennesket kan have i sig selv, for frygten udelukker og isolerer mennesket for mange ting. Her i denne situation mener jeg, at indvandrere og danskere isolerer sig selv gennem deres frygt. Det er også relevant at pointere, at det ikke kun er frygten, der isolerer os fra hinanden, det er nemlig også uvidenhed og usikkerhed imellem os.

Vi bruger alt for meget tid på at finde grimme ting om hinanden, mener jeg. Så det relevante her er, at vi forsøger at ændre vores holdninger og forsøger på at være mere positivt indstillet over for hinanden, for det ervigtigt at tænke på fremtiden, for begynder vi med at være negativt indstillet over for hinanden nu ,jamen, hvornårfår vi så et bedre syn på hinanden. Frygten imellem osskaber fjendskab, men ikke venskab!!!
Jeg mener, det er utrolig betydningsfuldt, at vi respektererhinandens holdninger uanset hvordan vi ser ud, og hvilkenbaggrund vi har.

Men løsningen på at få fjernet fordommene, frygten og hadet er blandt andet, at vi har gensidig respekt og tolerance overfor hinanden.Vores respekt for hinanden kommer ved, at vi accepter hinanden, som vi er. Respekten kommer også gennem tolerance, åbenhed og samarbejde overfor hverandre. Det er vigtigt, at vi i fællesskab er åbne overfor hinanden på nogle områder som fx problemer der dukker op blandt os og forsøger på at løse dem på en retfærdig måde, hvor begge parter føler sig godt tilpas.

Jeg mener, også det er vigtigt, at vi samarbejder, for jo bedre samarbejde imellem os, jo bedre kendskab har vi til hinanden, og bedre kendskab kan føre til venskab. Solidaritet er også fremtrædende for, at danskere ogindvandrere får et bedre syn på hinanden.

For ved hjælp afsolidaritet kommer vi mennesker så tæt på hinanden, og igennem vores nærhed kommer vi i dialog og skaber pludseligt et godt billede af hinanden. For integrationen bliver det meget lettere hvis vi arbejder med disse værdinormer.

Jeg mener disse værdinormer mangler blandt indvandrere ogdanskere. For nu er det på tide at vi forsøger at tagenogle af de værdinormer til os, for ellers kan vi ikke levesammen generationer frem!!!!!!!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X