En imam i Odense er blevet meldt til politiet, fordi han har udarbejdet en skilsmissekontrakt. Meget kort sagt er det helt uacceptabelt, at en imam fraviger menneskers eksistentielle rettigheder og forsøger at undertrykke kvinder ved hjælp af et skilsmissedokument.

Efter min mening skal imamer ikke blande sig i skilsmisser. Hvis par vil skilles, kan de henvende sig til de danske myndigheder. Jeg er glad for, at borgmesteren tydeligt viser, at imamens handling ikke accepteres i et demokratisk samfund, og forhåbentlig vil vores retssystem give imamen en straf.

Imam . Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc

Hvem er ofre for imamerne?

Ud fra mine mange års erfaring med familiebehandling og mit dybe kendskab til etniske minoriteter er ofrene især kvinder, der kommer hertil via familiesammenføring, har kort uddannelse, intet kendskab til det danske retssystem og samfund og lever i boligområder, hvor nogle etniske minoriteter lever i parallelsamfund. De kan have svært ved selv at kæmpe for grundlæggende rettigheder og har derfor brug for samfundets hjælp, så imamerne ikke styrer dem med deres middelalderlige tankegang.

Min erfaring viser, at par, der vælger skilsmisse, ofte løber ind i skam og æresfølelse, hvor familien bruger religion til at forsøge at stoppe en handling. Det kan få nogen til at tænke, at de hellere må stoppe med at eksistere end at blive skilt.

Andre forsøger via dialog at få familien til at forstå, hvorfor de vil skilles. Selvom de ikke opnår forståelse, fastholder de skilsmissen og vil ikke lade sig styre af religion, ære og skam. Disse individer kendetegnes ved at have personlig styrke, selvværd, selvtillid og tro på egen dømmekraft. De er uddannede, har erhvervsmæssige kompetencer, kender samfundets spilleregler og har respekt for egen eksistens. De viser deres partner og familien, at de ikke vil bruge energi og tid på at rådføre sig med en imam eller få en skilsmissekontrakt.

Hvad kan vi gøre?

For mig er det ikke nok at tage afstand fra imamens handlinger. Vi må finde ud af, hvordan vi støtter, så ingen falder i imamernes hænder. Den gruppe, der lader sig styre af imamerne, er i nød. De har brug for en indsats, hvor vi som samfund skrider ind.

Fx vil jeg opfordre myndighederne til ikke at forhandle med forældre om, hvorvidt deres piger skal i skole. Hvis forældre spænder ben for en piges skolegang, skal det gøres klart, at pigen skal i skole.

Både piger og drenge skal gennemføre en uddannelse, da det er et stærkt kort mod middelalderlig tankegang. Desuden skal alle, der familiesammenføres tilegne sig danskkundskaber og lære sine rettigheder at kende. Gennem uddannelse og arbejde får individet mulighed for at gøre oprør mod traditionsbunden tankegang.

Par, der vil skilles, skal støttes i at tro på egen dømmekraft og fastholde beslutningen. Det er enormt hårdt for et individ at modsætte sig sin partner og familien, så der er brug for, at samfundet hjælper med trygge rammer i form af bolig, økonomisk støtte, børnepasning osv.

Vores indsats skal kæmpe for eksistentielle rettigheder for alle. Jeg er sikker på, at vi kan støtte de mennesker, der bryder med parallelsamfundet for at leve et værdigt liv.

Læs også om

Imamens religiøse budskab er skadelig for integrationen!

Respekt for imamer, men!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X