Jeg er ikke uenig med børne- og socialminister Mai Mercados holdning til, at indvandrerbørn skal i daginstitution, men skal det ske ved tvang, bliver jeg usikker på vores demokratiske grundværdier og respekten for individet. Jeg ønsker, at ministeren i stedet kommer med forslag til at motivere indvandrerfamilier til at sende deres børn i daginstitution.

For mig demonstrerer politikerne deres magt med en tvangsstrategi. De signalerer, at forældrene er uduelige eller forkerte, og det kan skubbe nogen i retning af ekstremistiske miljøer, som beskylder Danmark for diskrimination.

Selvfølgelig skal indvandrerbørn i daginstitution

Børn skal i daginstitution for bl.a. at udvikle personlige og sproglige kompetencer, blive skoleparate og på langt sigt blive selvhjulpne samfundsborgere.

Jeg har gennem 35 år haft kontakt med familier fra socialt belastede områder. De første cirka 20 år hørte jeg en del indvandrerfamilie sige, at de helst selv ville passe deres små børn, men de sidste 15 år har jeg ikke hørt det. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at nogle familier ikke vil sende børnene i institution, men det kan skyldes økonomiske forhold, ringe viden om danske daginstitutioner eller en frygt for, at børnene bliver ”for danske”.

Hvad skal der til?

Politikerne foreslår tvang, men jeg vil hellere motivere forældrene, fx ved at fokusere på deres kompetencer, viden og indsigt i børns udvikling og kendskab til institutionernes betydning for børns trivsel, personlige og sproglige udvikling, der på langt sigt gør dem klar til uddannelse og til at klare sig i samfundet.

Vi må også se på familiernes økonomiske forhold, for i familier med mange børn kan forældrene have svært ved at betale for en institutionsplads.

Jeg har som sagt i årevis mødt mange indvandrerfamilier, der vil have deres børn i daginstitution. Både forældre og bedsteforældre synes, det er godt, at barnet er i vuggestue eller børnehave. De er glade for personalet, og for at barnet lærer dansk. De anbefaler andre forældre at sende deres børn i institution.

Indvandrer forældre anbefaler andre forældre at sende deres børn i institution.
Indvandrer forældre anbefaler andre forældre at sende deres børn i institution.
Foto: Cheryl Holt

Et demokratisk samfund med respekt for individet bruger ikke tvang. Udarbejd i stedet et program til at styrke forældrekompetencen, støt fattige familier og informer konkret om, hvad daginstitutionerne gør. Faggrupper i dialog med forældrene må stille skarpt på fordele og ulemper ved daginstitutioner.

For at forældrene kan forstå meningen med, at deres børn skal tidlig i institution, må vi tage udgangspunkt i forældrenes drøm om at gøre det bedste for deres børn og give dem et godt liv med en god uddannelse.

Samfundets budskab skal være, at børnene skal i daginstitution for at få et godt liv, hvor de udvikler deres sprog og personlighed som grundlag for at klare sig i skolen, hvor forældrene ikke selv kan støtte dem.

Min erfaring er, at forældrene kan se fordelene og sender deres børn i daginstitution, mens tvang skubber mennesker i den forkerte retning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X