Rubinen, Frederiksholm og MidteN ønskede kompetenceudvikling i form af et kursusforløb for +18-ambassadørerne, som er unge, frivillige medarbejder i pædagogiske institutioner. Deltagerne var både +18-ambassadørerne og klubbens ansatte. Fælles for dem var, at de var motiverede, engagerede og bidrog med deres pædagogiske erfaringer. Kompetenceudviklingskursets indhold og temaer tog udgangspunkt i +18-ambassadørernes og klubpersonalets behov, som de oplevede det i deres daglige pædagogiske arbejde.

público. Foredrag & kurser 3Kompetenceudviklingskurset skabte mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem, og de fik fagligt input fra mig i forhold til de forskellige temaer, de tog op. Ifølge tilbagemeldingen syntes deltagerne, at de fik noget, de kunne bruge, og at det satte gang i deres egen refleksion over deres pædagogiske handlinger.

I kompetenceudviklingskurset var der også fokus på deltagernes personlige udvikling. De modtog nyt fagligt input, så de kunne udvikle sig på det personlige plan, idet deres arbejde kræver, at de danner relationer til klubbens børn og unge. Derfor skal de fokusere på deres personlige udvikling.

Her er kompetenceudviklingskursets indhold

Kursusforløb for +18-ambassadørerne

Indhold af de tre moduler:

Vision:

 • At skabe et læringsmiljø for +18-ambassadører.
 • Via tre moduler med faglig undervisning støttes ambassadørerne i forhold til deres daglige arbejde med børn og unge.

 

Modul 1

Præsentation og afdækning af gruppens ønsker og behov

Børn og unge:

 • Opdragelse.
 • Pædagogik.
 • Problemer
 • Behov.
 • Forventninger til +18-ambassadørerne.

Modul 2

Konflikt:

 • Værdier i det pædagogiske arbejde.
 • Definition af konflikter.
 • Konflikttyper.
 • Konkrete redskaber til konflikthåndtering mellem +18-ambassadører og børn og unge.

Modul 3

 • Relationsarbejde og fokus på unges ressourcer
 • Unges rygsæk.
 • Her forsøger jeg ud fra virkeligheden at give deltagerne en beskrivelse af, hvad der fylder i eller er udfordringer for de unges dagligdag.
 • Unges sociale problemer.
 • Ud fra SFI-forskning beskrives, hvad vi forstår som sociale problemer, og dette eksemplificeres med deltagernes egne erfaringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X