Pædagogik

 • Kompetenceudviklingskursus

  Rubinen, Frederiksholm og MidteN ønskede kompetenceudvikling i form af et kursusforløb for +18-ambassadørerne, som er unge, frivillige medarbejder i pædagogiske institutioner. Deltagerne var både +18-ambassadørerne og klubbens ansatte. Fælles for dem var, at de var motiverede, engagerede og bidrog med deres pædagogiske erfaringer. Kompetenceudviklingskursets indhold og temaer tog udgangspunkt i […]

 • Den udtryksfulde krop: om idræt, etnicitet og integration

  Hans Elbeshausen, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi/tidl. Danmarks Biblioteksskole Ahmet Demir, Cand.Pæd; Familieterapeut, Selvstændig socialkonsulent Antologien Integration gennem kroppen handler om, hvordan motion og den organiserede idræt, idrætsforeninger og sportsklubber medvirker til, at der skabes gensidig tillid, velfærd og vedvarende sociale relationer i det danske samfund. I otte bidrag kastes et […]

 • Anerkendelsens uhørte stemmer: minoritetsforældre og folkeskolen

  Hans Elbeshausen, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi/ tidl. Danmarks Biblioteksskole Ahmet Demir, Cand.Pæd; Familieterapeut, Selvstændig socialkonsulent Uhørte stemmer er en bog, der handler om den kulturelt mangfoldige skole i Danmark – eller rettere om dens fravær. Bogens forfattere beskriver på en engageret, kompetent og indfølende måde sproglige minoritetsforældres kamp for respekt, […]

 • Misbrug fra en socialfaglig vinkel

  Indledningsvis vil jeg tydeliggøre følgende faktorer, som er væsentlige for, at læseren at kan følge mit budskab i artiklen om misbrugere til MisbrugsPortalen.  Når jeg bruger ordet misbruger, tænker jeg bredt på mennesker med misbrug af bl.a. alkohol, hash og andre euforiserende stoffer.  Min faglige baggrund kan man læse mere […]

 • Hvor hvert enkelt barn ses som noget unikt

  KRONIK: Kronikøren følte et besøg på en småbørnsinstitution som at træde ind i et kunstmuseum, hvor medarbejderne udstrålede ro og glæde I forbindelse med mit arbejde som supervisor og foredragsholder møde jeg en del institutionspersonale. Selvom jeg bliver bestilt til at videregive faglig/praktisk pædagogisk viden eller holde oplæg, får jeg […]

 • Familiers, børns og unges modstand

  I det daglige møde mellem mennesker oplever mange modstand mod forandringer og nytænkning, og der er mange forklaringer på denne modstand. I mit arbejde som familieterapeut oplever jeg også modstand fra både familier, børn og unge. Uden at generalisere forklarer pædagogiske og familiebehandlingsinstitutioner ofte modstand fra deres brugere med brugernes […]

 • Uhensigtsmæssig adfærd kan ikke accepteres, men!

  Forleden var vi vidner til, at 12-14-årige børn satte ild til en børneinstitution i Gellerup ved Århus. Det tager jeg selvfølgelig stærk afstand fra, men … der er mange forklaringer på, hvorfor børn begår så grove handlinger. Jeg kender ikke de fire involverede, men ud fra mange års arbejde med […]

 • Præcis pædagogisk indsats

  I Tilst ved Århus stak en 14-årig med mellemøstlig baggrund i fredags en 41-årig mand ihjel. Dansk Folkepartis reaktion var, at den kriminelle lavalder skulle sænkes til 12 år. En rådmand i Århus rejste kritik af måden, hvorpå de sociale myndigheder har håndteret den unge. For mig er Dansk Folkepartis […]

 • Jeg slår dig ihjel

  Jeg slår dig ihjel, jeg ofte hører fra børn og unge, som er marginaliserede i deres normalklasse eller andre pædagogiske institutioner. Det skal ikke forstås sådan, at lærere og andre socialarbejdere skal acceptere eller finde sig i det, disse børn og unge siger eller gør, når de truer voksne på […]

 • Staf og tilgivelse

  I disse dage er emnet ungdomsproblemer igen på politikernes og mediernes dagsorden i forbindelse med sidste års grove vold blandt ungdommen, og regeringen har nedsat en ekspert gruppe. Denne gruppe skulle komme med nogle løsningsforslag i forbindelse med disse voldelige ungdoms gruppers problemer. Ekspertgruppens rapport blev offentliggjort af justits- og […]