November, 2014

12nov13:0015:00Møde med etniske minoritetsfamilierI dette foredrag får myndigheder og faggrupper indsigt i familier med anden etnisk baggrund, og inspiration til at effektivisere samarbejdet.

Event detaljer

I dette foredrag får myndigheder og faggrupper indsigt i familier med anden etnisk baggrund, og inspiration til at effektivisere samarbejdet.

 Etniske gruppers sygdomsopfattelse
Etniske gruppers sygdomsopfattelse

 

Præsentation

Kontakt mellem det offentlige system, faggrupper, etniske grupper og brugere

  • Tolk, skal man bruge familien eller professionelle tolke?
  • Inddragelse af nær familie i samarbejdet.
  • Hvad virker, og hvad virker ikke i kontakten?
  • Er offentlige systemer og faggrupper tydelige omkring deres ydelser?
  • Er der overensstemmelse i forventningerne mellem gruppen, det offentlige system og faggrupperne?

Indblik i familier med anden etnisk baggrund

  • Familiens funktion, egenomsorg fx hvem skal tage sig af ældre, syge, handicappede?
  • Hvordan opfatter og oplever familien myndigheder og faggrupper? Hvad er forventningerne?
  • Hvad ved familien om deres muligheder for støtte af faggrupper som trænede terapeuter, forebyggelseskonsulenter mv.?

Etniske gruppers sygdomsopfattelse

  • Gruppens forståelse af sygdom, hvad bygger det på? Religion? Uvidenhed?
  • Hvad kender gruppen til sundhed?
  • Gruppens holdning til træning og behandling.
  • Gruppens motivation til hverdagsrehabilitering.

Myndigheders og faggruppers indsigt

  • Er der et fælles værdigrundlag for myndigheder og faggrupper i forhold til gruppen?
  • Har de den nødvendige viden og indsigt i gruppen?
  • Fremadrettet fokus i faggruppen på grunduddannelse og efteruddannelse, der giver mulighed for at tilegne sig nødvendig viden og faglige kompetencer.
  • Sagssupervision.

Foredrag med fokus på faglig udvikling og refleksion i håbet om at skabe bedre vilkår for udsatte familier, børn og unge.

Foredragsholder
Foredragsholder

Emnerne for mine foredrag stammer fra mine erfaringer med pædagogisk, terapeutisk, kulturelt og inkluderende arbejde med udsatte grupper. Foredragene bygger på virkeligheden kombineret med solid teoretisk viden. Min livlige foredragsstil vil inspirere jer med nye input i forhold til fx børn, unge, familier, organisationer, værdier, visioner, udvikling og integration af udsatte familier.

Foredrag for dig/jer

Sammen med jer tilretter jeg foredragets indhold, så I får stof til refleksion i forhold til jeres daglige arbejde.

Foredragsholder

Min foredragsstil

Livlig, aktiv dialog med deltagerne, fokus på deltagernes interesser og de temaer, som optager dem. Jeg er provokerende, humoristisk og tankevækkende.

Nogle af mine foredrag

Etniske forældres samarbejde med skole

Forebyggelse af kriminalitet i socialt boligbyggeri

Fysisk og psykisk vold mod børn

Inklusion af udsatte børn og unge i skolen

Ligheder mellem danske og etniske grupper med muslimsk baggrund

Opdragelsesforskelle mellem danske og etniske børn

 

 

Mere

Tid

(Onsdag) 13:00 - 15:00

Sted

2630 Taastrup

Taastrup Hovedgade 71

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X