Februar, 2018

05feb13:3016:30Styrke samarbejdet mellem skole og forældre.

Ahmet Demir. Foredragsholder

Event detaljer

Jeg er på vej til Vordingborg for at møde skolelærere og -leder, som er nogle ildsjæle, der vil gøre en indsats for at styrke samarbejdet mellem skole og forældre.

Skoleledelsen, lærerne og jeg er enige om, at vi skal tale om, hvordan vi kan styrke samarbejdet. Derfor har skolen besluttet, at jeg skal være med til en række forældre- og skolesamtaler og ud fra min faglige ekspertise gå ind over for forældre og lærere. Jeg kan fx bidrage med:

Samarbejde
Samarbejde
Foto: Bess Hamiti
  • Har forældre og lærere fælles forståelse af børnenes udfordringer?

Hvis det ikke er tilfældet, skal der skabes en fælles forståelse. Her er det væsentligt, at lærerne er meget præcise med deres observation af eleverne. Hvis fx lærerne oplever, at børnene bruger grimt sprog, kan forældrene have svært ved at forstå, hvad grimt sprog er.

Jeg vil i den konkrete situation bede lærerne sige til forældrene, hvilke ord de hører fra børnene. Fx taler en del børn grimt indbyrdes med udtryk som ”din luder… jeg knepper dig/din mor” osv. Når lærerne ”serverer” disse ord, kan forældrene bedre forstå, hvorfor lærerne bliver ved med at tale om børnenes grimme sprog. En del forældre tænker over det og vil indlede samarbejde med skole og lærere om, hvordan de kan støtte deres børn.

  • Kommunikation

Lærerne skal tale et sprog, forældrene kan forstå eller finde en kvalificeret tolk. Hvis jeg ud fra mine observationer på et forældremøde får en fornemmelse af, at parterne taler forbi hinanden, eller fx forældrene nikker og lader som om, de forstår, men enten ikke forstår, hvad læreren siger, er stiltiende uenige, eller synes, at skolen/læreren overdriver, kan jeg gå ind og fortælle, hvordan jeg oplever situationen. Jeg kan bede forældrene komme med deres ægte synspunkter, så vi kan tale om det og opnå enighed.

  • Forventningsafstemning mellem parterne

På det generelle plan kan jeg lave en forventningsafstemning mellem skole og forældre og i konkrete situationer referere til, hvad der er skolens, og hvad der er forældrenes ansvar.

  • Hvad gør vi med forældre, der ikke møder op til forældremøder eller -konsultationer?

  • Foredraget var spændende
    Foredraget var spændende

Mit bud er, at skolerne ikke skal bruge tid på at skrive på intranet eller sende indkaldelser, men opsøge de forældre der ikke møder op, om muligt starte mødet hos dem selv og gøre det tydeligt for dem, at deres manglende samarbejde og fremmøde på skolen kan nødsage skolen til at underrette kommunen.

Etniske forældres samarbejde med skole

Foredrag og kurser

Mere

Tid

(Mandag) 13:30 - 16:30

Sted

4760 Vordinborg

Chr. Richardtsvej 33

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X