Jeg bestemmer selv over mit liv!

  1. Ahmet Demir . Foredrag

Følgende er min disposition for et oplæg om social kontrol for Ungecenter I Hvidovres personale:

  • Via mit oplæg gå i dialog med Ungecenters medarbejdere og få dem til at reflektere over deres dagligdag og det pædagogiske arbejde med unge, der oplever social kontrol tæt inde på livet. Jeg håber, at jeg via mine input kan hjælpe personalet med at udvikle den pædagogiske tilgang, der passer til den enkelte unge og ikke mindst deres familier, så de unge får lov at være sig selv og får ret til at bestemme over egen eksistens.
Ahmet Demir . Foredrag

Ahmet Demir . Foredrag

Disposition

  • Indledning med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 og FN’s Børnekonventions artikel 104.
  • Illustrere med metaforen ”Jeg føler mig kvalt af mine følelser”, et citat fra unge der oplever social kontrol i deres daglige liv.
  • Case: Unges egne tegninger, som beskriver social kontrol, ”Ung piges udtryk”.
  • Case: Ung piges følelse af at blive mødt med vold fra familien.
  • Koden til at udvikle udøvelse af social kontrol til social ansvarlighed.
  • Case: Konfliktmægling ved en ophævet bryllupskontrakt.
  • Syv svar på social kontrol.
  • Dialogisk intervention – en brugsmodel.

Oplægsform

For at personalet kan bruge mine input, bygger mit oplæg på helt konkrete cases, om hvordan jeg oplever og arbejder med social kontrol. Personalet kan komme frem med deres daglige udfordringer, og jeg vil give mit bud på handlemuligheder.

Følgende er mine tidligere offentliggjorte artikler om social kontrol.

Forebyggelse af social kontrol

Især unge piger lider under social kontrol

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier

 

 

Event Type Categories

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.