Modersmål

  • Ikke at beherske sit modersmål giver konflikter

    KRONIK: Modersmålet er børns eksistentielle ret til at udtrykke følelser og tanker samt være i dialog og trivsel med verden udenfor børn dvs. familien og det omgivende samfund. Integrationen af børn og unge med anden etnisk baggrund er ofte til diskussion blandt politikerne. I skolen og andre pædagogiske institutioner med […]

  • Indvandrerbørn har ret til at tale deres eget sprog

    Se også foredrag om inklusion af tosprogede børn og unge i institutioner. I forbindelse med Marianne Flerons beskrivelse af en episode. som en af hendes veninder, en bedstemor oplevede sit barnebarn på tur med børnehaven udtrykker Marianne Fleron et ønske om at spørgsmålet går videre. Når jeg læser om episoden, […]