Ahmet Demir, Cand.Pæd; Familieterapeut, Selvstændig socialkonsulent

Bogen, der er udgivet af Psykiatrifonden, er skrevet af psykolog og speciallæge i psykopatologi Louise Meldgaard Bruun.

Publiceret: 23/4-2014

Kære læser

Jeg anmelder en bog, som jeg er meget begejstret for. Og dette er ment som en advarsel. Bogens titel er: Saml tankerne. Sådan håndterer du kognitive vanskeligheder efter stress, angst og depression. Bogen, der er udgivet af Psykiatrifonden, er skrevet af psykolog og speciallæge i psykopatologi Louise Meldgaard Bruun.

Til en start: du behøver ikke dele min begejstring for bogen. Jeg synes dog, at du skal kende til min motivation og mine bevæggrunde for at skrive den anmeldelse. Kender du præmisserne for mine vurderinger, kan du kaste et kritisk blik på dem og godkende eller afvise min anmeldelse – og alligevel være enig i, at bogen er interessant og fortjener at blive anbefalet. Bogen kan læses på forskellige måder.

SamlTankerne

Til dagligt rådgiver og vejleder jeg mennesker med tværkulturel baggrund. Jeg træder til, når mennesker oplever en krise i deres liv, når samfundets normer og værdier er blevet brudt eller når hverdagens helt almindelige opgaver virker uoverkommelige pga. posttraumatiske reaktioner. Som familieterapeut møder jeg ofte mennesker, som kæmper med de i bogen beskrevne symptomer.

I deres nære omgangskreds er de desuden tit udsat for bebrejdelser eller misbilligelse. Med til billedet hører også skyldfølelser og selvbebrejdelser, som kan gå hen at forstærke sygdommen og yderligere påvirke et allerede lavt funktionsniveau i negativ retning.

Bogen har givet mig en dybere indsigt i fænomenet kognitive vanskeligheder; og – hvad der er lige så vigtigt for mig som konsulent og terapeut – den anviser praktiske veje, hvordan de berørte parter kunne eller burde tale om kognitive vanskeligheder i forbindelse med stress, angst og depression.

Bogen formidler på en letlæst og illustrativ måde, at træthed, tabt af hukommelse eller manglende overblik ikke nødvendigvis er et udtryk for personlige mangler, men kan være del af et sygdomsbillede. Den hjælper den enkelte med at skabe overblik og struktur i en kaotisk hverdag. Og det er især de konkrete og praktiske råd, der gør bogen til et nyttigt værktøj i mit daglige arbejde. Noget så simpelt som at bruge en kalender eller at lave to-do-lister kan være kilden til fornyet energi eller større livsmod.

Kære læser, forstil dig følgende episode, der kunne stamme fra min eller i din hverdag. I forbindelse med sit arbejde sidder Hans med en række projekter, som skal løses inden for kort tid. Telefonen ringer; Hans får tilbudt flere projekter, som er spændende og udfordrende. Han tør ikke sige nej, fordi projekterne og samarbejdet er virksomhedens fremtid. Et hektisk arbejdsliv er ikke ukendt for Hans. I hektiske perioder gælder det om at bide tænderne sammen og kløve på.

Men den her gang er alt anderledes. Hans har svært ved at komme i gang og ved ikke, hvilket projekt han skal starte med. Mehmet, hans makker, undrer sig over Hans’ ubeslutsomhed, siger dog ikke noget. Hans er også tavs, men regner med, at overblikket og gå-på-mod vender tilbage, når han igen føler sig lidt mere frisk. Han prøver at tage sig sammen. Ekstralange arbejdsdage og viljestyrke skal være hans vej ud af krisen.

Kære læser, du må vælge, om du vil se på denne case som pårørende, arbejdskollegaer, rådgiver eller person, der kæmper med manglende overblik, energi og opmærksomhed. Hvordan du vil reagere overfor Hans, hvis du var hans makker Mehmet? Hvad vil du som terapeut råde Hans til at gøre? Hvordan kunne Hans tale med konen, børnene eller vennerne om de irriterende arbejdsdage og den manglende energi. Uanset hvilket perspektiv du vælger, det centrale spørgsmål er: Hvordan finder Hans ud af, om det manglende overblik, hans ubeslutsomhed eller tab af energi skyldes dårlig dagsform eller beror på problemer med de kognitive funktioner.

Bogens pointe er, at kognitive vanskeligheder opleves som uhensigtsmæssig adfærd i hverdagen og ikke som vanskeligheder med tænkningen. Modsat ondt i halsen eller nedsat hørelse kan problemer med indlæringen eller hukommelsen ikke direkte observeres. Derfor gør omverdenens forklaringer eller gode råd ofte mere skade end gavn. Det råder “Saml tankerne” bud på. Der er fokus på de kognitive funktioner i forbindelse med andre psykiske lidelser.

I bogens første del får læseren grundigt forklaret, hvad kognition og kognitive vanskeligheder er, hvad der forstås ved kognitiv stil og hvordan man vurderer egne kognitive ressourcer. Selv når læseren ikke er fagperson, får han/hun en god forståelse for, hvordan det kognitive system fungerer. Begreber bliver forklaret ved hjælp af eksempler. Skemaer og opgaver støtter indlæringen. I anden del bliver læseren præsenteret for en række øvelser, der kan afhjælpe de kognitive vanskeligheder. Bogens styrke er dens anerkendende og inkluderende tilgang. Man lærer at kommunikere således, at alle, dvs. pårørende, arbejdskollegaer, venner og den lidende selv kan deltage i dialogen.

Som konklusion vil jeg sige tak til speciallæge Louise Meldgaard Bruun og PsykiatriFonden for en bog, der på en yderst kompetent måde omhandler såvel de psykiske som de sociale og kommunikative sider af et overset og undervurderet fænomen: kognitive vanskeligheder i forbindelse med stress, angst og depression. Jeg vil anbefale bogen til: personer med kognitive vanskeligheder, terapeuter, socialrådgiver, studievejledere, pårørende, arbejdsmiljøkonsulenter, HR-medarbejdere, og alle de andre nysgerrige. Bogen burde desuden stå på hvert bibliotek på grund af dets perspektiv på folkesundhed.

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X