Jeg sidder nu og forbereder mig til i morgen, hvor jeg skal holde oplæg i forbindelse med Roskilde kommunes projekt ”Mit liv – mit valg” for flygtninge- og indvandrerkvinder i Roskilde. Projektet skal give dem indsigt i, hvad de selv kan gøre for at opnå bedre livskvalitet og modvirke social udstødelse. Det er et samarbejde mellem Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp og Jobcenter i Roskilde Kommune.  

Mit oplægs disposition er.

  • Indledningsvis gives plads til, hvad deltagerne er optaget af i samfundet.
  • Deltagernes temaer, bl.a. hvad de oplever som vanskelige for dem i forbindelse med deres børns og unges opdragelse.
  • Disse kvinders samarbejde med forskellige instanser, hvordan disse instanser oplever dem og deres måde at håndtere indbyrdes konflikter.
  • At bryde social isolation.
  • Generationskonflikter og håndteringskonflikter.
  • Mulighed for at forebygge at deres børn og unge kommer på kant med loven eller udvikler uhensigtsmæssig adfærd.
  • Forældreansvar, som de finder det svært at leve op til.
  • Er der brug for at tilegne sig ny forældrekompetence? Hvilke? Og hvordan kan disse kompetencer tilegnes?

Foredragsstil

Åben dialog med deltagerne, hvor jeg forsøger at have deltagernes temaer i fokus.

Stilen er konkret og med mulighed for med konkrete cases at beskrive problemstillinger, som forældrene møder i deres dagligdag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X