Mit liv – Mit valg

Jeg sidder nu og forbereder mig til i morgen, hvor jeg skal holde oplæg i forbindelse med Roskilde kommunes projekt ”Mit liv – mit valg” for flygtninge- og indvandrerkvinder i Roskilde. Projektet skal give dem indsigt i, hvad de selv kan gøre for at opnå bedre livskvalitet og modvirke social udstødelse. Det er et samarbejde mellem Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp og Jobcenter i Roskilde Kommune.  

Mit oplægs disposition er.

  • Indledningsvis gives plads til, hvad deltagerne er optaget af i samfundet.
  • Deltagernes temaer, bl.a. hvad de oplever som vanskelige for dem i forbindelse med deres børns og unges opdragelse.
  • Disse kvinders samarbejde med forskellige instanser, hvordan disse instanser oplever dem og deres måde at håndtere indbyrdes konflikter.
  • At bryde social isolation.
  • Generationskonflikter og håndteringskonflikter.
  • Mulighed for at forebygge at deres børn og unge kommer på kant med loven eller udvikler uhensigtsmæssig adfærd.
  • Forældreansvar, som de finder det svært at leve op til.
  • Er der brug for at tilegne sig ny forældrekompetence? Hvilke? Og hvordan kan disse kompetencer tilegnes?

 

Foredragsstil

Åben dialog med deltagerne, hvor jeg forsøger at have deltagernes temaer i fokus.

Stilen er konkret og med mulighed for med konkrete cases at beskrive problemstillinger, som forældrene møder i deres dagligdag.

Share Button
Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar