Konsulentbistand til kommuner

Jeg sidder med mange års faglig ekspertise inden for børne-, unge- og familiebehandling, hvor jeg yder rådgivning og terapi for at fremme inklusion samt styrke familien som enhed. Jeg har særlig erfaring med udsatte familier med etnisk minoritetsbaggrund, og jeg vil gerne samarbejde med myndigheder og faggrupper, som har daglig kontakt med udsatte familier.

Video, der kort præsenter min ydelse for kommuner.

Familierådgivere i børn og familie-afdelinger i kommuner og socialcentre sidder ofte med familier, der bl.a. har problemer med:

 • Vold mod børn, unge og kvinder.
 • Tvangsægteskaber, og hvordan man konkret støtter den enkelte i ikke at blive tvangsgift.
 • Æresrelateret vold og konflikter, fx i forhold til unge piger.
 • Traumatiserede forældre, der har svært ved at støtte deres børn.
 • Akut anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, i den forbindelse bruges motivation og forståelse for forældrenes handlinger og reaktioner.
 •  Krise i familien, der kræver akut professionel støtte.

 

I disse tilfælde og ved andre typer problemer kan jeg

 • Rådgive myndighederne i forhold til den aktuelle familiekrise, og hvordan familien kan støttes.
 • Støtte forældre med psykiske diagnoser, der har svært ved at magte udfordringerne med deres børn og især teenagere.
 • Samarbejde med familierådgivere om udarbejdelse af § 50-undersøgelser.
 • Rådgive professionelle i forhold til akutte problemer med et barn, en ung eller en familie.
 • Samarbejde med familien og støtte den i forhold til børn og unge med diagnoser.

Hvis du/I sidder som familierådgiver med akutte familie-, børne- og ungesager, så kontakt mig for at høre om mulighederne for et samarbejde for at støtte den enkelte familie i at have et værdigt liv og blive inkluderet i lokalsamfund.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X