Umiddelbart er det venstres menneskesyn og filosofiske overbevisning, at straf hjælper etniske minoriteter til integration. I løbet af ugen kom Venstres integrationsordfører med det budskab, at de etniske familier med anden baggrund end dansk, der opdrager deres børn til at hade Danmark, skal anbringes uden for hjemmet.

Senere på ugen kom integrationsministeren på den ide, at hvis etniske mennesker med anden baggrund end dansk ikke lærer det danske sprog, skal de straffes med bøde på op til 30.000 kr. Hvis ministrene tror på, at denne løsning kan motivere til indlæring af det danske sprog, så tager de fejl. Jeg er helt på det rene med, at mennesker med anden baggrund end dansk skal lære det danske sprog, men der må være andre måder at motivere dem på.

I mit indlæg stiller jeg for det første spørgsmålstegn ved, hvor respekten for familierne og for deres opdragelsesmetoder er blevet af. Hvad er det for en tid vi lever i lever vi under et gammeldags diktatorisk politisk regime? Nej, vi lever i en tid, hvor der skal være respekt for det enkelte individ. At anbringe børn fordi de ifølge Venstre er opdraget til fundamentalister er ikke nogen smart løsning for disse børns integration.

Tværtimod vil jeg tro, at Venstre bevidst fører sig frem med denne holdning, alene for at skabe panik og understøtte frygten hos nogle familier, der i forvejen er bange for, at ydre påvirkninger er med til at deres børn fremmedgøres fra deres oprindelige kultur. Disse familier vil holde sig langt væk fra myndighederne og isolere deres børn. Efter min mening har familierne ikke brug for skræmmebilleder. De har derimod brug for, at de anses for ansvarlige forældre og for at man indgår i dialog med dem for at støtte dem.

Der er brug for hjælp

Mine erfaringer med familier, der har svært ved at klare de mange krav livet stiller viser, at en hel del af disse er meget interesserede i at samarbejde. Oven i købet kommer nogle af dem selv frem til, at deres børn fx bør anbringes væk fra det lokale miljø for at deres adfærd kan ændres. Forældrene er ikke interesserede i, at deres børn danner ekstreme politiske og religiøse holdninger.

Spørgsmålet er, om det ikke sker alligevel, selv om forældrene ikke ønsker det Jo, i nogle tilfælde forsøger børn og unge at finde deres eget ståsted og vælger som en nødløsning at indlede et tilhørsforhold til politiske eller religiøse ekstremister. Her vil jeg spørge Venstre, om det er disse børn og unge I mener er opdraget til fundamentalister eller til at hade det danske samfund.

Mit eget svar på dette er et klart nej. Det er børn, som mange af os har haft bekendtskab med dvs. har arbejdet med på forskellige områder. Desværre ender det oftest med en fiasko, fordi de mangler perspektiv og håb om et godt liv. For en stor del af disse børn ender det med, at de sidder tilbage med en følelse af, at de ikke kan få en praktikplads eller fungere i andre sammenhænge, alene på grund af deres hudfarve og kulturelle baggrund. Det er typisk disse børn og unge, der er tilbøjelige til at kontakte ekstremister.

Venstres bud på at anbringe børn fordi de er opdraget til at hade Danmark er ren politisk propaganda, fordi der snart er valg. Derfor har Venstre brug for vælgernes opmærksomhed og det bliver på bekostning af disse familier og deres børn.
I stedet for anbringelse, vil jeg opfordre både Venstre og alle andre til at se på os selv. Vi skal se på, om de muligheder, der er til stede i dag, er gode nok til at familierne og deres børn kan blive en del af det danske samfund og det allerede fra starten, når de stifter bekendtskab med Danmark. De etniske familier med anden baggrund end dansk har ikke brug for straf og trusler, de har derimod brug for at blive set som en del af samfundet.

I mit arbejde med familierne har jeg ikke mødt ret mange, der ikke ønsker at samarbejde. Selv om forældrene bliver presset fra alle mulige sider, har de et stort hjerte for deres børn og ønsker at de skal kunne klare sig i det danske samfund. De kæmper bl.a. for, at deres børn og unge skal have en uddannelse.

Afslutningsvis vil jeg sige, at fælles for mange af de familier, jeg har eller har haft kendskab til er, at de har den stikmodsatte holdning i forhold til hvad Venstre åbenbart tror. Her er et citat fra en forælder i anledning af Venstres udmelding i medierne: “Vi er glade for at bo i Danmark jeg vil gøre mit bedste for samfundet fordi jeg, da jeg i sin tid kom som indvandrer, blev behandlet ordentligt, og jeg skylder også samfundet, at både mine børn og jeg kan passe på det”. Ja, for mig at se, siger dette citat meget om etniske familier med anden baggrund end dansk og deres forhold til det danske samfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X