Jeg er chokeret over at høre Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vads udtalelser i forhold til indvandrere.

Når han udtaler, at ”velintegrerede indvandrere i visse tilfælde forsøger at undergrave det danske samfund indefra” og går videre og taler om, at” integration altså ikke blot er et spørgsmål om, at folk for eksempel skal kunne tale dansk, være i arbejde og have en uddannelse,” men også om ”etnisk minoritet en infiltrering af det danske samfund,”så føler jeg mig personligt forpligtet til at ytre mig i forhold til disse påstande.

Lad mig slå fast, at jeg har stor respekt for forskellighed/diversitet, og at vi hver især kan ytre os om vores politiske holdninger. Jeg vil dog gerne bidrage i den debat, som Frederik Vad har rejst med påstande om etniske minoriteter, som jeg mener dagligt udfører mangeartede arbejdsopgaver i fx forskellige institutioner.

Påstand 1:

”..velintegrerede indvandrere i visse tilfælde forsøger at undergrave det danske samfund indefra.. ”

Jeg får en virkelig dårlig smag i munden over, at en politiker fremsætter en sådan påstand. I mit mangeårige arbejde med børn, unge, familier, børneinstitutioner, skoler, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder har jeg samarbejdet med alle mulige fagfolk med vidt forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. På intet tidspunkt har jeg mødt en person, der skulle have til hensigt at undergrave det danske samfund. Tværtimod har jeg mødt fagligt kompetente mennesker, der er interesserede i at arbejde hånd i hånd for at gøre en positiv forskel for vores samfund.

Som jeg husker det, refererer Frederik i et interview til noget, som han har hørt enkelte eller nogle indvandrere i sit netværk udtale, nemlig at de via deres arbejde og uddannelse skulle undergrave det danske samfund indefra.

I stedet for at bruge dette til politisk propaganda og for at fiske efter stemmer, vil jeg opfordre Frederik Vad til at spørge dem, som han har hørt det fra, om, hvad ledelserne i de forskellige institutioner etc. gør i forhold til den person/medarbejder, der angiveligt skulle undergrave det danske samfund indefra. Jeg mener, at det er ledelsen på den enkelte institution, der har et ansvar i forhold til det eksempel, som han hentyder til. Tag dog fat på den indvandrer, den medarbejder, og præcisér over for vedkommende, at han eller hun handler i strid med danske normer og værdier.

I stedet anvender Frederik Vad eksemplet, han har hørt, og stempler alle de ildsjæle, der yder en kæmpe arbejdsindsats, som er i overensstemmelse med danske normer og værdier. Jeg møder rigtigt mange indvandrere og borgere, der er utroligt glade for den service, som de yder.

Påstand 2:

Integration er altså ikke blot et spørgsmål om, at folk for eksempel skal kunne tale dansk, være i arbejde og have en uddannelse… etnisk minoritet en infiltrering af det danske samfund.”

Integration
Integration

Frederik Vad, vi behøver ikke at være dommere over menneskers integration. Det er individet selv, der råder over sit liv, hvad angår vedkommendes integration. I alle de år, hvor jeg har arbejdet med forskellige indvandrergrupper, har jeg aldrig hørt fra nogen gruppe, at de ikke vil integreres. Tværtimod.

Hvad angår de indvandrere, som Frederik Vad taler om, nemlig dem, der taler dansk, uddanner sig og arbejder og dermed bidrager aktivt i det danske samfund, skal jeg hilse og sige, at der ingen grund er til bekymring for deres integration. De fleste af dem er født og opvokset i Danmark

I forbindelse med debatten, som Frederik rejser, har jeg været i dialog med flere indvandrere. De udtaler blandt andet, at ”vi er trætte af politikere og debattører, der taler om og udtaler sig om os og vores integration. Hils dem, og sig, at de ikke skal bekymre sig. Vi er os selv, det vil sige, at vi er danske, og vi er stolte af at leve her og sammen med andre grupper. Vi bedømmer ikke mennesker ud fra deres nationalitet, kultur eller religion, men ser dem som individer, som indeholder ressourcer. Det billede, som Frederik Vad tegner af indvandrere, når han udtaler sig i medier, kan vi ikke genkende.”

Frederik Vad skal ikke bekymre sig for indvandreres integration. Den er i fuld gang. Han og vi andre skal dog være tænksomme, når vi debatterer indvandrerspørgsmål. Påstande, som dem Frederik Vad fremfører, skader helt sikkert integrationen mere end den gavner.

Både de veluddannelse indvandrere og andre, der dagligt servicerer borgere i forskellige institutioner og sektorer, udgør en stor ressource. Frederik Vad skulle hellere bruge tid på at komme ud i institutioner, som har indvandrere ansat, og se, hvordan deres relationer er til de borgere, som de servicerer.

Jeg har endnu en opfordring til ham og andre debattører. Lad os holde en respektfuld tone i forhold til de mennesker, som vi debatterer, så vi ikke generaliserer og overser, at fx de indvandrere, som vi taler om, for en stor dels vedkommende ser sig selv som danske eller globale samfundsborgere og er stolte af det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X