Ud fra de kommunale myndigheders definerede mål for praktisk pædagogisk støtte for familier, der hører under § 32, stk. 1, nr. 2.

I min praktisk pædagogiske støtte er fokus bl.a. på

  • At udføre de kommunalt definerede mål for familien.
  • At skabe en tryg og tillidsfuld relation til alle i familien.
  • Familiens børn og unges trivsel, sundhed og psykiske udvikling.
  • At samarbejde med forældrene for at skabe bedre trivsel i og uden for hjemmet, fx i skoler, klubber og foreningsliv.
  • At råde og vejlede forældrene for at arbejde med deres forældrekompetencer.
  • At samarbejde om struktur, tydelige rammer og klart definerede målsætninger.
  • At støtte forældrene i at samarbejde effektivt med deres børns institutioner.
  • At støtte forældre, der er optaget af aktuelle udfordringer i familien, så de har overskud til at arbejde med de definerede mål.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser