Støtte- kontaktperson for unge og familier

Jeg har i flere år arbejdet som støtte- kontaktperson med unge fra 13 til 23 år; især marginaliserede unge, hvor familierådgiveren, familien og andre professionelle er kommet til kort og ikke ved, hvordan de skal støtte disse unge.

Personlig rådgiver

Denne funktion har jeg især i forhold til unge, som klarer sig godt på en del områder men har brug for professionel hjælp i forbindelse med f.eks. deres uddannelse eller i relation til deres familie.

Fleksibilitet

Som en væsentlig del af min arbejdsstil har jeg stor fleksibilitet indenfor og mellem mine ydelser. Således involverer jeg f.eks. hele familien i det omfang, det er hensigtsmæssigt i sager, der vedrører en ung. Dette har erfaringsmæssigt stor betydning for at når frem til konstruktive løsninger på en række problemstillinger.

Eksempler på problemstillinger

  • Manglende motivation hos forældre til samarbejde med skoler og institutioner
  •  Udvikling af fædrenes identitet, selvværd og rolle i familien
  • Dårlig trivsel i familien – f.eks. kultur- og generationskonflikter
  • Tilpasningsvanskeligheder i skoler, på institutioner og på arbejdspladser
  • Forskellige former for kriminalitet herunder vold
  • Begyndende misbrug
  • Selvdestruktiv adfærd og selvmordsforsøg
  • Identitetsproblemer
  •  ADHD
  • Spiseforstyrrelser

Læs mere om sagstyper der vedrører hhv. familierådgivning, støtte- kontaktperson og terapi og rådgivning for voksne under Konsulentbistand til kommuner”.

Læs mere om min arbejdsform og -indstilling her.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konsulentbistand til kommuner Kontaktperson § 32 stk. 1, nr. 3