Støtte til forældre med anbragte børn

I forbindelse med anbringelse af børn og unge kæmper forældrene ofte både under og efter anbringelsesprocessen med skyldfølelse over for deres børn og unge. De spekulerer på, hvad de tænker om deres forældre.

Forældrene kan udvikle et negativt syn på systemet, og ikke alle forældre har det nødvendige overskud til at sætte ord på deres tanker over for børn, unge og myndigheder. Jeg vil i min kontakt med forældrene være med til at få dem til at sætte ord på deres tanker og følelser over for deres børn og unge og ikke mindst over for myndighederne.

I forbindelse med samarbejdet med myndighederne eller anbringelsesstedet vil jeg støtte forældrene i at uddybe deres synspunkter over for myndigheder eller anbringelsessted, hvis de er usikre på deres holdning og ikke formår at uddybe deres spørgsmål.

Min støttefunktion for forældre går også på kommunikationen mellem myndigheder og anbringelsessted, da nogle familier med anden etnisk baggrund kan have sproglige problemer med at kommunikere og læse, hvad der bliver skrevet til forældrene. Mine specifikke kulturelle og faglige forudsætninger er tryghedsskabende for familien, idet jeg kender den kulturelle baggrund samt tanke- og handlemønstre.

I forbindelse med anbringelse af deres børn og unge kæmper de fleste forældre med følelser som vrede. De gør modstand, føler sig alene i verden, uduelige, utilstrækkelige og uretfærdigt behandlede. Ikke mindst forstår de ikke, at myndighederne har anbragt deres børn. Jeg støtter forældrene i at samarbejde med den anbringende myndighed og anbringelsesstedet for at skabe bedre vilkår for deres børn og unge.

Min støttefunktion sørger for

  • At forældrene får lov til at komme af med deres frustrationer.
  • At forældrene kommer til at reflektere over baggrunden for anbringelsen
  • At forældrene ser barnets perspektiv.
  • At forældrene forstår de forskellige fagfolks rolle og funktion i forhold til deres børn og unge.
  • At støtte forældrene i at navigere i de forskellige systemer, hvilket kan være svært.
  • At støtte forældrene i at have et positivt samarbejde med kommunale myndigheder og andre relevante fagfolk, der har med deres børn og unge at gøre.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konsulentbistand til kommuner Forældrestøtte ved anbringelser (§ 75)