Fokus på familiens styrker, så den fungerer og trives hjemme, på uddannelsen og på arbejdsmarkedet.

I familiebehandlingsarbejdet følges § 32 stk. 1, nr. 5, og der tages udgangspunkt i kommunale myndigheders handleplan for familien.

I familiebehandlingen arbejdes ud fra

  • At forældrene er indforståede med handleplanen.
  • At have fokus på familiens dynamikker, ressourcer og udfordringer.
  • At støtte forældrene i at tage højde for børn og unges trivsel og udvikling.
  • At støtte forældrene i, hvordan de kan være med til at sikre deres børns trivsel samt personlige, faglige og sociale udvikling.
  • At forældrene fokuserer på hinandens ressourcer.
  • At forældrene erkender deres styrker og udfordringer og arbejder med dem.
  • At familien på sigt skal klare sig uden kommunal støtte.
  • At den terapeutiske tilgang tilpasses den enkelte familie.
  • At forældre, børn og unge har både individuelle og fælles terapeutiske samtaler

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konsulentbistand til kommuner Familiebehandling,  § 32 stk. 1, nr. 5