En flygtningefamilie, der er stærkt traumatiseret af krig, har haft kontakt med en række offentlige instanser. Faren har været udsat for tortur og har erhvervet sig forskellige fysiske sygdomme undervejs. Han har flere gange været indlagt. Mange øjne har hvilet på familien, som fortsat har mange uløste problemer, men der savnes et samlet billede af familiens situation.

Skolen har adskillige gange underrettet de sociale myndigheder om drengen Sabri og pigen Leyla. Især Leyla har udviklet en meget bekymrende adfærd.

Først undrer det familien, at hun i en meget tidlig alder tager tørklæde på og signalerer, at hun er religiøs og optaget af familiens kultur og religion; men snart smider hun igen tørklædet og går nærmest over i den modsatte grøft, hvor hun optræder tiltagende voldeligt og synes på vej ind i en pigebande af en slags. Leyla er på denne måde med til at sætte fokus på familien. Hun forsømmer skolen og ses hyppigt sammen med grupper af piger, som politiet holder øje med. Da man forsøger at få familien til at tage hånd om hende, resulterer det tilsyneladende i fysisk afstraffelse af datteren. Selv har hun givet udtryk for, at hun i perioder har det så dårligt i familien, at hun forsøger at komme væk hjemmefra.

Tilbage til “Uddrag af kapitler – Konkrete cases”
Tilbage til “Hjertet på rette sted”