Sara kommer fra et sted i Mellemøsten. Hun står midt i en kompliceret konflikt, som involverer hendes mand og hendes forældre. Der er brug for at få en konfliktmægler på sagen.

Forvaltningen ønsker, der skal gøres et forsøg med mægling i konflikten mellem Sara og forældrene, men ikke i forhold til manden. Sara er blevet anbragt under polititilsyn, fordi hun frygter overgreb. Det har fået forældrene til at vende sig imod forvaltningen. En del af mæglingen handler derfor om at få etableret et samarbejde med forældrene. I forvaltningen er man desuden stærkt bekymret for, hvordan familien vil tackle det, at Sara vil ud af sit ægteskab. Man er slet og ret bange for, at det kan ende med æresdrab. Det svæver som en uudtalt trussel over sagen fra begyndelsen.

Tilbage til “Uddrag af kapitler – Konkrete cases”
Tilbage til “Hjertet på rette sted”