Hjertet på rette sted. Socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle. Af Ahmet Demir og Hanne Merete Pedersen. 120 sider, 12,5 x 20 cm. Med 8 farveillustrationer. Pris kr 154,00. Socialpolitisk Forlag. Udgivet 2009.

En bog om socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle. Bogens hoveddel beskriver en række eksempler på komplicerede sociale sager, hvor de enkelte medlemmer i en familie bærer på hver deres problemer. Eksemplerne er primært hentet fra arbejdet med familier, som ikke har deres etniske og kulturelle oprindelse i Danmark. De fleste kommer fra Mellemøsten med oprindelse i en muslimsk kultur.

Socialt arbejde i tværkulturelt regi er vanskeligt fordi “parterne har andre koder for forståelsen af verden end majoritetskulturen. Derfor opfattes etniske minoriteter som nogen, der skal tilpasses og presses ind i den store fælleskultur. Og givet er det da også, at man ikke i et moderniseret samfund kan acceptere normer for familieliv og samliv, der reelt indebærer et tilbageskridt til en verden af i går. Men netop derfor bliver brudfladen mellem kulturerne ofte til næsten uløselige konflikter, når der går personlige følelsesmæssige investeringer i problemerne. […] Her handler det om følsom indlevelse i levende mennesker på begge sider af den kulturelle barriere – og om at have værktøjer til ‘at rede ud’, ‘løse op’ og komme med ‘konstruktive forslag'”(fra Forord af Per Schultz Jørgensen).

Bogen retter gennem eksempler opmærksomheden mod løsninger og muligheder – og alt det endnu uprøvede og usete. Eksemplerne er hentet fra virkeligheden og de viser, at det er muligt at finde vej ind til de unge og familierne og hjælpe dem med at finde et ståsted i livet på trods af alle forviklinger og vanskeligheder. Bogens beskrivelser handler om virkelige mennesker og virkelige hændelser – bl.a. en dreng på 13 år med vanskeligheder i skolen og en forsinket sorgreaktion, en 14-årig med en del skoleskift og færden i et rockermiljø med formidlen af stoffer, en ung muslimsk kvinde der er flygtet fra sit ægteskab og befinder sig i en meget skrøbelig psykisk tilstand, en ung pige i et arrangeret ægteskab på afveje, en teenagepige fra et skilsmissehjem der er hårdt ramt af krigsoplevelser og efterfølgende voldsomme traumer, en flygtningefamilie der er stærkt traumatiseret af krig.

Gennem disse seks cases beskrives det anderledes, det skæve og den kreativitet, som gør det muligt at finde de smutveje, som det kan være svært at få øje på i hverdagen, når man som pædagog, lærer eller socialrådgiver skal klare endnu en problematisk situation med en ung og dennes familie. Med de valgte cases demonstreres og tydeliggøres, hvordan problemstillingerne i praksis er grebet an.

“Vi vil som forfattere gerne videregive den viden, vi har samlet igennem mange års arbejde med sådanne konkrete sager i den pædagogiske verden. Vi har arbejdet sammen i otte år med at hjælpe og støtte udsatte unge og familier gennem socialpædagogisk og terapeutisk bistand. Sideløbende har vi begge været brugt som konsulenter og undervisere på baggrund af de erfaringer og arbejdsmetoder, som er blevet et resultat af den praksis, som vi har været en del af og været med til at udvikle”(fra indledende kapitel).

Ahmet Demir, cand.pæd, er familieterapeut og pædagog. Han har været leder i det socialpædagogiske projekt Blæksprutten og har sideløbende haft mange konsulentopgaver inden for områder som integration og socialt belastede børn og familier med såvel dansk som etnisk baggrund. Han har fungeret som supervisor, rådgiver og sparringspartner i mange af landets kommuner. Han er i dag privatpraktiserende socialkonsulent.

Hanne Merete Pedersen, cand.pæd., pæd.psyk., pd. i pædagogisk ledelse og organisation, er familieterapeut og lærer. Gennem en årrække souchef og medarbejder i det socialpædagogiske projekt Blæksprutten i Hvidovre kommune. Hun har fungeret som konsulent i socialt arbejde med belastede børn og familier med såvel dansk som etnisk baggrund. Hun er nu ansat i Kirkens Korshær som afdelingsleder i Natcaféen i Stengade på Nørrebro.

UDDRAG AF INDHOLD: Optakt. Den mørke skov. Case 1 – Skole-hjem-samarbejde og et indirekte sorgarbejde. Case 2 – Superman. Case 3 – En isoleret muslimsk kvinde finder vej. Case 4 – Konfliktmægling ved ophævelse af bryllupskontrakt. Case 5 – Et håbløst tilfælde. Case 6 – Far uden status. Familiebehandling.

UDGIVER:
Socialpolitisk Forlag
Strandgade 6, st. 1401 København K
Tlf: 35 82 83 50, fax: 35 82 83 58
E-post: socpolfo@post.tele.dk
Internet: www.socialpolitisk-forening.dk

——————————————————————————–

FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk

Tilbage til “Hjertet på rette sted”