Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion
Forord
Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Metoden

Kapitel 2: Undersøgelse
Baggrund for undersøgelse
Geografisk beskrivelse af de to instutitioner
Fritids- og ungdomsklubben på Frederiksberg
Familieklub
Undersøgelse
Interviewform

Kapitel 3: Indvandrere / Flygtninge
Videnskabeligt syn
Samfundsmodeller
Indvandrere
Flygtninge
Opholds- og arbejdstilladelse

Kapitel 4: Familien
Familiesammenføring
Indvandrere/Flygtninge som synlig gruppe/problem
Gruppen som blev et synligt problem efter 1970’erne
Sociale ændringer i familiestrukturen
Forældrernes syn på instutitioner

Kapitel 5: Fritid
Fritid
Gruppens fritidsbevidsthed
Kulturelle modsætninger

Kapitel 6: Undersøgelsesanalyse
Udviklingsarbejde
Baggrund for udviklingsarbejde i Frederiksberg kommune
Analyse
Konsekvenser af problemer på skolen
Forskelle i problemopfattelsen
Baggrund for udviklingsarbejdet i Karlebo kommune
Pigerne bruger ikke klubberne
Bro bygger
Synliggørelse af børn / unges problemer
Synliggørelse af indvandrer/flygtninges kultur i klubben

Kapitel 7: Pædagogiske forudsætninger
Kulturteori
Pædagogernes pædagogisk forudsætninger
Pædagogisk værktøjskasse

Kapitel 8
Konklusion

Litteratur liste
Bilag 1.1 spørgeskema
Bilag 2.2.spørgeskema
Bilag 3.3 spørgeskema