Indholdsfortegnelse

Problemformulering
Baggrund for problematikken
I forhold til viden, fag og dannelse
Tyrkiske og kurdiske indvandrers baggrund i forhold til deres hjemland
Det tyrkiske Kurdistans historie
Det tyrkiske og kurdisk indvandrers baggrund fra hjemlandet
Forældrenes uddannelsesbaggrund
Indvandreforældrenes indsigt i den dansk folkeskole; og skole-hjem samarbejdet med tyrkisk/ kurdiske indvandrer

Pædagogisk metoder
Argumenter for at lave hjemmebesøg
Hvilke karv stiller den danske skole over for tyrkiske og kurdiske indvandrere
Skolens og lærernes holdning til indvandrere og undervisningsindhold
Lærerholdning/interkommunikation mellem lærer
Hvad er forskellen mellem dansk og tyrkisk/kurdisk opdragelse
Hvordan tyrkisk/ kurdiske forældre opfatter som problem i den danske folkeskole

Tyrkiske og kurdiske børns identitetsdannelse
Sprogets/modersmålets rolle i identitetsudviklingen
Det manglende sprog / modersmåls betydning for barnet

Konklusion
Litteraturliste