Tyrkisk og kurdisk ungdoms socialisering i majoritetssamfundet

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
Indledning
Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Metode
Empirisk undersøgelse
Interviews form

Kapitel 2: I Generations bagage fra hjemlandet
Livsvilkår
Udviklingen siden 60’erne
Kurdernes historiske baggrund
Arbejde og økonomi i perioden 1960 -70 i Tyrkiet
Familien
Relation: voksen-voksen
Relation: voksen-barn
Uddannelse
Reaktioner mod den herskende kultur
Skolens opbygning / struktur i Tyrkiske landsbyer
Forældreindflydelse i skolen
Skolesystem og -miljø
Undervisningsmæssigt indhold
Diskussion af kapitlet

Kapitel 3: Samfundet
Afsnit 1: Mødet med den danske kultur
Teoretisk definition af kultur
Den horisontale kulturdimension
Teknologi
Økonomiske institutioner
Sociale og politiske institutioner
Sprog og kommunikation
Uddannelses institutioner
Ideologi
Religion
Kulturchokket
Diskussion af kapitlet
Tilbud om danskundervisning

Kapitel 4: Hvordan påvirker mødet med majoritetssamfundet familien?
Familien
Sociologisk udvikling
I. og II. Generation
Feudalistisk og postmoderne industrisamfund
Skolebaggrund
Tætte familierelationer i opløsning
Kvindens rolle fra hjemmegående til aktiv på arbejdsmarkedet
Kvinden i frigørelsesproces
Diskussion af kapitlet
Iagttagelser omkring II. generationsudvikling!
“Selvstændighed” som konfliktskaber i familierne
Det forsømte køn, fædrene

Kapitel 4: Mødet med institutioner
Kendskab til institutioner
Proces- eller produktsyn
Barrierer mellem familier og majoritet samfund
Samarbejds -/motivations – problematikken
Respekt
Forståelse
Tiltro (til personens ressourcer)
Modersmålet
Diskussion af kapitlet
Forholdet mellem familien og institutioner
Er barriererne en forhindring for de unges interesse for uddannelse?

Kapitel 5: Socialisation mellem to kulturer
Definition af Socialisation
Socialisationsformer
Assimilationspædagogik
Dialektisk udviklingsteori
Integrationspædagogik
“Brobyggeren”
Generationskonflikten
Forældrenes socialisation
Forældrene er usikre
De unge er usikre
De unge er bedre
Identifikationsfigurer
Diskussion af kapitlet
Traditions og indrestyret personlighed
Er institutioner vejen til at børn / unge bliver selvstændige?
Identitet
Identitetsdannelsens betingelser
Situationsbundet identitet
Identitetskrises forsvarsmekanismer
Projektiv identifikation
Benægtelse
Isolering og undvigelse
Tørklædet = isolations- eller fordomsskaber?
Kompensation (Sublimering)
Etniske unges reaktionsformer
Overdrevne reaktioner
Disharmoniske reaktioner
Regressiv reaktioner
“Falske” reaktioner
Pragmatiske reaktioner
Diskussion af kapitlet

Kapitel 6. De unges opfattelse af sig selv som problem
Hvor møder den unge problemer og med hvilke konsekvenser?
Skolen
Familie
Nærmiljøet
Resocialisering af de unge
En case

Kapitel 7: Pædagogisk debat
Veje til dialog med de unge
En pædagogisk arbejdsmodel
Kontakt
Forudsætninger for professionel relationsopbygning
Kontrakt

Diskussion af kapitlet
Hovedkonklusion
Litteraturliste
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Tilbage til “Afhandlinger”

Skriv et svar