Indholdsfortegnelse

Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Unges ståsted
Identitet
Identitetsbetingelser
De er meget dansk
Kulturløshed / Tab
Hvorfor søger de unge “Asyl”?
Konfrontationer imellem ideal og spejlidentiteten

Noter
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Litteraturliste