Danskundervisning

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion til projektet
Indledning
Problemformulering
Baggrund for problematikken

Kapitel 2: Minoritetsgruppens historiske udvikling
Det tyrkiske Kurdistans historie
Den kurdiske minoritets baggrund i hjemlandet

Kapitel 3: Integrationsstrategier
Definition er integration
Assimilation
Segregation
Pluralistisk integration

Kapitel 4: Minoritetens kulturelle baggrund
Sprog
Religion
Familien
Opdragelse

Kapitel 5: Minoritetens uddannelsesmæssige baggrund og dansk?
Undervisningens historiske udvikling.
Uddannelsesmæssig baggrund
Danskundervisningens historie
Indvandrerundervisning som led i den brede folkeoplysning
Lov 355
Hvordan gruppen blev rekrutteret til danskundervisning
Indvandrernes Dag og Aftenskole
Hver er organisations funktion i forhold til gruppens integration

Kapitel 6: Arbejdesmarkedsuddannelse og den almen voksenuddannelses historisk udvikling og uddannelsestilbud til indvandrere
AMU´s historiske baggrund
Lovens indhold
Samfundets udvikling og AMU´s funktion
AMU´s tilbud til indvandrere og flygtninge
Optagelseskrav
Almen voksenuddannelse
Målgruppe
Indhold
Voksenuddannelsescenterets tilbud til indvandrere og flygtninge
GIF uddannelse

Kapitel 7: Procesafhængige og procesuafhængie kvalifikationer
Arbejdsorganisation
Kvalifikationskrav
Procesafhængige kvalifikationer
Procesuafhængige kvalifikationer
Mangfoldighed i arbejds fordelings formerne
Hvad kan man i erhvervsuddannelserne lærer af kvalifikations analyser

Kapitel 8
Arbejdsmarkedsforhold
Konklusion
Literaturliste