Indholdsfortegnelse

Emne
Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Undersøgelses metode
Institutionernes beskrivelse
Institution A
Kombineret Institution
Pædagogisk teori
Institutionernes overvejelser
Pædagogisk formål
Forældrenes samfundssyn
Hvilken betydning har børns dannelse for forældre

Noter
Litteratur Liste