Tag Archives: supervision

 • Supervision

  Supervisionsprocessen kræver meget af supervisoren, som skal være klar med dagorden, konkrete temaer og have sagen på plads helt fra starten. Hvis en enkelt medarbejder skal have sagssupervision, skal bl.a. følgende være på plads:   Supervisantens præcise rolle i gruppen klarlægges. Hvad vil den enkelte medarbejder tage op? I dialog […]

 • Supervision også for rollemodeller

  Jeg har lyst til at dele en af mine gode oplevelser som supervisor i et socialt boligområde, hvor boligselskabet i deres valg af boligsociale arbejdere prioriterer at ansætte etniske unge fra 17 år til midt i 20’erne, som er i gang med enten gymnasium eller anden uddannelse. De bliver ansat for at være rollemodeller for og brobyggere til andre unge i lokalområdet og skal arrangere forskellige socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge.

 • Supervision har væsentlig betydning for det psykiske arbejdsmiljø

  I det daglige arbejde møder fagfolk en del kompleksitet i pædagogiske eller undervisningsmæssige sammenhænge, men der kan også være interpersonel kompleksitet.

  Disse kompleksiteter tager en del af vores energi, og hvis vi som professionelle eller ledelse ikke forholder os til det i dagligdagen og gør noget, vil den enkelte medarbejder eller leder efter min mening slås og bruge energi.