At samarbejde med udsatte, tosprogede forældre kræver vedholdenhed, og personlig at møde op hos forældrene.

Holiday Story

Creative Commons License woodleywonderworks via Compfight

I pædagogiske institutionssammenhænge kan samarbejdet med tosprogede forældre for nogen af os fagfolk være en udfordringer, og det at få samarbejdet til at fungere optimalt. Mine erfaringer med de udsatte familier viser, at selvom samarbejdet kan vise sig at være vanskelig og forældrene ikke er motiveret for at samarbejde, mener jeg at vi som fagfolk, ud fra den konkrette familie, skal finde løsninger, der passer til den enkelte familie, for at samarbejdet fungerer optimalt, og ikke mindst kom børn og unge i de pædagogiske institutioner til gode. Jeg oplever, at nogen af det udsatte forældre fx har svært ved at samarbejde med skolen eller kommunens børne- og familieafdeling for at arbejde på at finde det rette pædagogiske tilbud til deres unge.

Som nævnt er der mange måder at få samarbejdet til at fungere på, men i samarbejdet med skole og børne- og familieafdelingen har jeg valgt at anvende følgende tilgang:

Hvis den unges forældre på ingen måde viser samarbejde med skolen, selvom skolen på sin side forsøger at få forældrene til at møde op til fx forældremøde, og eventuel skoleskift for deres unge, men forældre møde ikke op, har jeg gode erfaringer med i den slagt situationer at forsøge at fokusere på følgende:

 • At have oparbejdet en relation til den unge
 • At samarbejde med skoleledelsen og den unges klasselærer
 • At have samarbejde med familierådgiveren i børne- og familieafdelingen i kommunen
 • At skrive til forældrene og møde op hjemme hos dem med fx den danske folkeskolelov og præcisere nøjagtigt hvad loven forventer af forældrene
 •  At på det møde og andre møder at præcisere hvad manglende samarbejde med skole og andet pædagogisk personale omkring deres børn har af personlige, sociale og faglige konsekvenser for deres børn

I den konkrete unges familie, som jeg tænker på, lykkedes det efter møde med skoleledelsen og deres familierådgiver samt undertegnende at få dem til at vise interesse og bl.a. gå med til at finde det rette skoletilbud enten i kommunal regi eller uden for hjemmet.

Det kræver, at vi der forskellige fagfolk, inden vi henvender os til tosprogede forældre, skal være enige om, hvem der gør hvad og hvad vi gør i fællesskab over for forældrene, og vi skal vise det i konkret handling. Jeg beskriver kort, hvordan vi gjorde i den konkret situation.

Jeg påstår ikke, at den måde vi gøre det på, er den eneste mulige. Du og andre skal finde den stil, der passer jer. Men afslutningsvis vil jeg fastholde, at selv om forældrene kan have svært ved at samarbejde, så vil de, når det kommer til stykket, samarbejde og støtte deres børn og unge med henblik på, at de får det bedste ud af deres skole og passer deres uddannelsestilbud.

 

Nøglen til effektivt samarbejde er

 •  At møde personligt op hjemme hos forældrene.
 • Vilje
 • Vedholdenhed
 •  Samarbejde på tværs af faggrænser
 •  Være konkret med budskabet
 • Være tydelig med, hvad der forventes af forældrene
 • Være synlig omkring, hvilken betydning manglende samarbejde får for deres børn og unge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X