Forældrehøjskoler kan være med til at forebygge ekstreme holdninger hos unge med anden etnisk oprindelse end dansk. I ER terrorister. Det lyder voldsomt, men det drejer sig om den meget omtalte terrorsag i Glostrup inden for det sidste års tid, hvor både medierne og politikerne er meget optaget af, hvad udfaldet af retssagen bliver.

Der er mange holdninger, bl.a. kunne denne terrorsag føre til, at de fire unge mænd blev straffet. Men det viser sig ud fra rettens afgørelse, at ud af de fire sigtede er tre blevet løsladt, og det skaber efterfølgende også en debat, som har mange aspekter.

Jeg tænker på, hvordan de løsladte bliver opfattet af deres netværk, og hvad tænker den muslimske omverden, og hvad kan der gøres for, at unge fra de muslimske grupper ikke vælger ekstremistiske holdninger?

Det kunne der komme en lang debat ud af, men jeg mener, at vi står over for en udvikling i indvandrerfamilierne, især de muslimske familier i Danmark. Nogle af dem har svært ved at håndtere disse problemstillinger, som vi f.eks. har set med den 17-åriges interesse for ekstreme holdninger og yderligheder.

Magter ikke opgaven

Det er et tydeligt tegn på, at familien ikke magter opgaven. Derfor tænker jeg på, ud fra hvad jeg oplever blandt etniske minoriteter og i ungdomsmiljøer, at hvis man arbejder på at minimere unges interesse for de ekstreme holdninger, så er der to områder, som jeg synes er afgørende for at stoppe dette hos unge mennesker.

Det første fokuspunkt er der, hvor jeg på det seneste har erfaringer med, at nogle kommuner starter forældrehøjskole for etniske minoriteter. Det, synes jeg virkelig, er en god måde at oplyse indvandrerforældre om deres unges udvikling, trivsel i det danske samfund, krav, forventninger og pligt i samfundet, og ikke mindst at kunne se faresignalerne i forhold til det, deres unge kan blive udsat for.

Jeg har selv undervist på nogle af de forældrehøjskoler, og min oplevelse er tydeligt, at der ikke er nogen af de forældre, som jeg har mødt dér eller i andre sammenhænge, som er stolte af, at deres børn vælger de ekstreme holdninger. Jeg tror, at man via oplysningskampagner kunne være med til at forebygge nogle af disse holdninger.

Det andet område, som jeg også finder afgørende, er vore møder med børn og unge i de forskellige pædagogiske institutioner, f.eks. skoler, klubber og foreninger. Der skal vi være gode til at fange signalerne i god tid og prøve at få et samarbejde med det professionelle netværk og ikke mindst familien og familiens netværk for at få stoppet en uheldig udvikling.

Fokus på hele familien

Et tredje område er, at man skal fokusere på hele familien, dvs. skole, uddannelse og arbejde, hvor man kunne forbedre tilpasningsmulighederne via forskellige indsatser. Hvis forældrene selv er i stand til at tilpasse sig det danske samfund, så vil de være gode forbilleder for deres børn og unge. Det er også en måde at forebygge ekstreme holdninger på.

Det vil sige: Fokus på forældrene, fokus på forebyggende arbejde og helhedstænkning i forhold til hver enkelt familie. Det er nogle af de områder, hvor man kunne forebygge ekstreme holdninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X