Bragt i Berlingske Tidende (18/02/09)
Af Elisabeth Arnsdorf Haslund og Ditte Clemen

I sit første leveår som en fast del af Rigshospitalet og Herlev Hospital har det såkaldt Etnisk Ressourceteam høstet stor succes. De frivillige ressourcepersoner yder hjælp, støtte og kulturel brobygning i alskens situationer, hvor etniske forskelle kan være en udfordring.

Der er stort behov for det såkaldte Etnisk Ressourceteam (ERT) – et hold af frivillige ressourcepersoner med etnisk minoritetsbaggrund – der i januar sidste år blev etableret som en fast, integreret del af Rigshospitalet og Herlev Hospital. Det viser den første opgørelse over teamets aktivitet i 2008.

På godt 11 måneder havde ERT 181 henvendelser omhandlende alt lige fra suicidal-patienter til kvinder på fødegangen. Fra anspændte situationer, hvor voldsomt gestikulerende pårørende fra Mellemøsten blev fejlfortolket som aggressive, til simpel vejledning om besøgstider på et dansk hospital.»Vi er med til at perspektivere tingene for alle parter.

Ideen er, at vi skal gøre det let og ikke besværligt. Det har i flere år været en udfordring for sundhedsvæsnet at sikre, at patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund får et optimalt møde med sundhedsvæsnet, for der kan være en række forståelsesproblemer. Det kan handle om mad, blufærdighedsgrænser, ritualer i forhold til fødsel og død. Sygdomsforståelser kan være forskellige på tværs af kulturer,« forklarer Naveed Baig, der er leder af ERT og samtidig hospitalsimam på Rigshospitalet.

29 frivilligeHan står hermed i spidsen for de i alt 29 frivillige ressourcepersoner, der udgør en bred vifte af nationaliteter, kulturer og religioner.

Socialkonsulent og cand.pæd. Ahmet Demir er ikke i tvivl om, at der eksisterer et stort behov for en funktion som Etnisk Ressourceteam.
»Nogle gange risikerer patienten ikke at få den rigtige behandling, fordi vedkommende modsætter sig på grund af misforståelser eller kulturelle barrierer. Det vil man kunne undgå, hvis en udefrakommende person kan udrede misforståelser og forklarer forskelle i forhold til religion og traditioner. Men det vigtigste er, at de kan gøre opholdet på hospitalet mere trygt for patienten og de pårørende, hvis de kan mærke, at ressourcepersonen er nærværende og anerkender den tilgang, man har til livet,« siger konsulenten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X