Nogle af jer har fulgt med i min kamp mod det tyrkiske retssystem, politiet og øvrige myndigheder i forbindelse med min svigerdatters og barnebarns død i en trafikulykke i Tyrkiet den 3. juli 2011.

Jeg ville ønske, jeg kunne skrive til hver enkelt af jer og takke for jeres interesse og omsorg for mig i forbindelse med min kamp. Jeres sympati og opbakning for min kamp har fået mig til at skrive om, hvad et værdigt liv for mennesker er.

Et menneskeværdigt liv

Alle mennesker ønsker at have et værdigt liv. Men i mit møde med de tyrkiske myndigheder har jeg erfaret, at der er nogle betingelser herfor:

 • at du har en tæt forbindelse til de politiske eller økonomiske magthavere
 • at du har økonomiske midler og magt
 • at du har kulturel kapital, dvs. en uddannelse og gerne en akademisk uddannelse
 •  at du kan formulere dig i skrift og tale på magthavernes niveau
 • at du kender og kan fungere i magthavernes kultur og efter deres værdier

Disse betingelser er for mig skræmmende. For nogle mennesker er det muligt at leve et værdigt liv og samtidig leve op til disse betingelser. Men for en stor dels vedkommende har de et ønske om at leve op til betingelserne uden at have muligheden for det enten pga. menneskelige, økonomiske eller politiske forhold.

 

 Ja, livet er et helvede for mennesker

For de mennesker, som ikke kan eller vil leve op til magthavernes betingelser, bliver livet et helvede. Magthaverne har deres kulturelle, politiske og økonomiske magtmidler, og med disse midler er de i stand til at manipulere folk til at tro, at den uretfærdighed eller undertrykkelse, som finder sted, ikke er noget, som magthaverne har skyld i.

Skævheden og uretfærdigheden sløres i manipulation, og manipulationen starter allerede i skolen. Uddannelsessystemet er derfor med til at sikre, at mennesker ikke udvikler en kritisk tænkning i forhold til magthaverne.

Skæbnen har bestemt, at man skal dø i en trafikulykke

I forbindelse med min kamp rejste jeg flere gange til Tyrkiet for at følge retssagen. Her kom jeg til at tale med forskellige mennesker om at dø i en trafikulykke, og deres forklaringer på trafikulykken var hovedsagelig disse tre ting:

 • Her i Tyrkiet er trafikulykker en del af livet
 • Det står skrevet i ofrets skæbne, at det skal dø i en trafikulykke
 • Gud tager de unge trafikofre til sig om et ekstra hold

Ja, jeg har hørt disse forklaringer, efter jeg har mistet mine kære. For mig at se betyder det, at disse mennesker har en forklaring på ulykken, som stammer magthavernes bevidste påvirkning og manipulation. Det er tydeligt, at de gemmer deres ansvar ved at få folk til at tro, at det er Guds vilje eller skæbnen.

Jeg kalder det ren manipulation. De svigter sandheden ved ikke at tage ansvar for de forfærdelige ting, der finder sted, bl.a. at trafikulykker koster hvert år mange menneskeliv i Tyrkiet.

 

At tænke kritisk

Jeg er sikker på, at mange mennesker i Tyrkiet godt kan gennemskue magthavernes bevidste fordrejning af sandheden. De kan også gennemskue deres ord og beslutninger.

Ud fra det, som jeg oplevede, da jeg mistede mine kære, og ud fra bevismaterialet, er det tydeligt, at myndighederne ikke levede op til deres ansvar i forhold til vejforholdene, som kostede os to familiemedlemmer. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil koste endnu flere liv.

I den kamp, jeg kæmper i øjeblikket, støtter hver af jer med jeres kommentarer og synes-godt-om’er. Det giver mig mental energi og ikke mindst moralsk opbakning. Det er jeg utrolig taknemmelig for.

Min kamp mod det tyrkiske retssystem og øvrige myndigheder handler bl.a. om

 • at få de politiske, kulturelle og økonomiske magthavere til at tage ansvar for deres handlinger, som påvirker andre menneskers liv
 • at få udarbejdet kritiske undersøgelser af de forhold, som var skyld i ulykken
 • at turde holde fast og tro på mit bevismateriale
 • at mit netværk skal være rollemodel i forhold til at bekæmpe de betingelser, der umuliggør et værdigt menneskeliv.

 

At kæmpe for et menneskeværdigt liv

Det kræver, at vi skaber ordnede samfundsforhold og går helhjertet ind i opgaven. Det er helt urimeligt at have de nævnte betingelser til mennesker. For mig indeholder et værdigt menneskeliv følgende elementer:

 • Anerkendelse af mennesket, som individ
 • Respekt for menneskers forskellighed
 • Lige rettigheder og lige muligheder i forhold til magthaverne uanset menneskets sociale eller kulturelle baggrund
 • Respekt for mennesker, både de levende og de døde
 • Ret til at tænke og udtrykke sig frit, selvom man er i mod magthaverne.
 • Ret til at være konstruktivt kritisk over for magthaverne

 

For at alle kan have disse muligheder, mener jeg, at vi hver især ud fra vores egen rolle og funktion må kæmpe for et menneskeværdigt liv.

Tilbage til “Blog”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X