Vi var som fagpersoner inviteret til et temamøde om børneopdragelse og generationskonflikter gennem vores samarbejdspartner projekt Sofie.

Vi ankom som gæster og med åbent sind. Til en start gik vi ind ad den forkerte dør – altså den til mænd. Vi blev venligt henvist til en anden indgang og fik stillet vores fodtøj udenfor. Derefter blev vi vist ind i selve moskeen, og fordi både kvinder og mænd var inviteret, var salen delt i to områder adskilt af spanske vægge.

Ahmet lagde ud med at byde velkommen og spurgte ind til folks forventninger til dit oplæg – og bad om udmeldinger fra begge sider af salen. Ahmet spillede ligeledes ud med, at du gerne ville have, at der var dialog undervejs. Denne form synes vi begge rigtig godt om – det skaber dynamik i forsamlingen.

Det var et rigtig godt tilrettelagt oplæg, som tog udgangspunkt i dine erfaringer gennem 30 år. Dine slides, der dannede udgangspunkt for dialogen havde et for både forældre og fagpersoner  spændende og relevant indhold. Selv om salen var delt op i to, flød dialogen fint hen over skillevæggen.

Emnerne var bl.a.:

  •  Børneopdragelse, hvor mødre ofte står alene med ansvaret.
  • Generationskonflikter. Forældrene skal være gode rollemodeller. Det hjælper f.eks. ikke at en far siger til sin søn, at han skal respektere kvinder, hvis samme far efterfølgende råber af sin kone og døtre eller måske oven i købet slår dem.
  • Stor forskel på opdragelse af og krav til drenge og piger i familierne.  Piger opholder sig meget i hjemmet, hvor drenge har større frihed til at være sammen med kammerater og komme og gå, som det passer dem.
  • Kærlighed og omsorg fra forældre til børn og mangel på samme.
  •  Børns splittelse mellem 2 kulturer som medvirkende årsag til kriminalitet, misbrug eller i det hele tage mistrivsel.

Endelig synes vi, at det er væsentligt at få med, at du var meget tydelig omkring, hvor ansvaret for børnenes opdragelse og udvikling ligger. Du fortalte meget klart, at både fædre og mødre er nødt til at involvere sig i deres børn, give dem ægte kærlighed, give dem indflydelse under ansvar og følge med i det omgivende samfund, hvis de ønsker at deres børn skal fungere i den kultur, de nu engang er en del af.

Du var rigtig god til at sørge for at inddrage lytterne i dit oplæg – ja faktisk krævede du at få respons fra begge sider af skillevæggen.

Vi synes, at dit oplæg var utrolig givtigt, interessant og oplysende og kunne godt ønske os, at både vore kolleger og forældregruppen på vores skole, med 95% tosprogede elever, kunne få fornøjelsen af at stifte bekendtskab med dine holdninger og erfaringer.

— Iben Hald Fischer – Skole-/hjemvejleder og AKT-lærer. Bakkeskolen. Esbjerg

— Joan Spangsberg – AKT-vejleder. Bakkeskolen. Esbjerg

Børnenes opdragelse og udvikling
Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X