Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Terminologi
Materiale
Empirisk undersøgelse
Interviews form
De unge
Institutions- og projektsmedarbejder

Kapitel 2: I Generations bagage fra hjemlandet
Indledning
Udviklingen siden 60’erne
Arbejde og økonomi i perioden 1960 -70 i Tyrkiet
Familien
Relation: Voksen-Barn
Uddannelse
Forældreindflydelse i skolen
Undervisningsmæssigt indhold
Autoritær pædagogik
Konklusion

Kapitel. 3: Kulturmøde og udvikling i familiestrukturen
Indledning
Afsnit 1: Mødet med den danske kultur
Teoretisk definition af kultur
Sprog og kommunikation
Tilbud om danskundervisning
Ideologi
Religion
Afsnit 2: Familiestrukturens påvirkning af mødet med majoritetssamfundet
Familien i kollektiv og individualistisk sammenhæng
Sociologisk udvikling
Feudalistisk og postmoderne industrisamfund
Skolebaggrund
Tætte familierelationer i opløsning
Kvindens rolle fra hjemmegående til aktiv på arbejdsmarkedet
Kvinden i frigørelsesproces
Konklusion

Kapitel 4. Relationer mellem familien og institutionen
Indledning
Kendskab til institutioner
Proces- eller produktsyn
Normer og værdier i system, organisation og magt
Barrierer mellem familier og majoritet samfund
Samarbejds – og motivations – problematikken
Respekt
Forståelse
Tiltro (til personens ressourcer)
Modersmålet 62
Forskelle mellem dansk og TK opdragelse
Betydningen af pædagogernes syn på de unge II.g. indvandrere Konklusion

Kapitel. 5. Socialisation mellem to kulturer
Afsnit 1
Indledning
Definition af Socialisation
Socialisationsformer
Assimilationspædagogik
Dialektisk udviklingsteori
Integrationspædagogik
“Brobyggeren”
Konklusion
Afsnit 2
Generationskonflikten
Forældrenes socialisation
Forældrene er usikre
De unge er usikre
De unge er bedre
Unge indvandrere reaktionsformer
Overdrevne reaktioner
Disharmoniske reaktioner
Regressiv reaktioner
“Falske” reaktioner
Pragmatiske reaktioner
Konklusion
Traditions og indrestyret personlighed

Kapitel 6. De unges opfattelse af sig selv som problem
Indledning
Hvor møder den unge problemer og med hvilke konsekvenser ?
Skolen
Familie
Nærmiljøet
Resocialisation af de unge
En case
Konklusion

Kapitel . 7. Pædagogisk muligheder
Indledning
Veje til dialog med de unge
En pædagogisk arbejdsmodel
Kontakt
Forudsætninger for professionel relationsopbygning
Kontrakt
En samarbejdsmodel
Konklusion

Hovedkonklusion
Litteraturliste
Bilag 1