Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion
Indledning
Problemformulering
Baggrund for problemet

Kapitel 2: Undersøgelse
Undersøgelses metode
Kontakt til uddannelses institutionen
Kontakt med pæd. Stud
Interviews med indvandrer / flygtinge pæd. Stud

Kapitel 3: Forberedelsesår
Baggrund for forberedelsesåret
Hvorfor forberedelsesår?
Seminariet startede første forberedelsesår i 1985
Forberedelsesårets pædagogiske indhold

Kapitel 4: Forudsætninger
Studerendes historiske og kulturelle baggrund
Politiske holdning / dannelse
Familie situation
De studerenes forældres skole baggrund
Pæd. stud. Uddannelses og arbejdsbaggrund
De studerendes arbejdserfaringer i Danmark

Kapitel 5: Teori
Uddannelses teori

Kapitel 6: Motivation
Pædagog studerende tidlige skole og deltagelse af sprog skole undervisning
Underviser og kursusrelationer i forbindelse med danskundervisning
Motivation
Baggrunde for særlige uddannelser for indvandrere og flygtinge
Ydre påvirkning har betydning for holdningsændringer
Analyser af pæd. stud. Motivation

Kapitel 7: Samarbejde
Gruppe arbejde
Skyldfølelse og frygt i gruppe arbejdet
Har indvandrere / flygtinge tradition for gruppe arbejde?

Kapitel 8: Uddannelsen & dansk Undervisning
Forskellen mellem uddannelsessystemerne i hjemlandet og i Danmark
Lærer indflydelse på undervisningens indhold og samarbejde med magt systemet (Autoritær kontra demokratisk uddannelse)
De studerendes medindflydelse på undervisnings tilrettelæggelsen
Hvilken udviklings perspektiver gør dansk undervisning og uddannelserne
interessante for indvandrer i 1980´ern
Dansk undervisnings tilbud til indvandre

Kapitel 9: Samspil
De historiske og økonomiske udviklings vilkårs betydning
for uddannelses interessen
Hvilken betydning har samspillet mellem indv. og flygt.
For det at søge en uddannelse?
Hvorfor netop pædagog uddannelse?
Hvilke fag finder de pæd. stud. mest interessante?
Hvorfor og hvilke betydning modersmål undervisning har for pæd. stud?
Se uddannelsen i forhold til integration og assimilation af pæd. stud. i det danske samfund

Kapitel 10: Konklusion

Kapitel 11
Litteratur liste
Bilag 1-3