Indholdsfortegnelse

Emne
Problemformulering
Tesen
Baggrund for problemformulering
Institutioner
Kendskab til institutioner
Integration
Samfund
Definition af pædagogik
Pædagogisk teori
Frigørende pædagogik
Samfundsyn og menneske syn
Første tese
Anden tese
Konklusion

Bilag
Litteraturliste