Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion
Forord
Problemformulering
Baggrund for problemformulering
Metode

Kapitel 2: Undersøgelse
Undersøgelse
Undersøgelse metode
Kvalitativ forskning metode
Analyse af data
Interviewer

Kapitel 3: Historisk beskrivelse
Historisk beskrivelse af I. og II. Generationer
I. generation
II. Generation

Kapitel 4: Skolen
Deres syn på skolen
Må pigerne ikke gå i skolen i Danmark ?

Kapitel 5: Opdragelse
Opdragelse
Teori
Autoritær opdragelse
Demokratisk opdragelse

Kapitel 6
Konklusion
Noter
Litteraturliste
Artikler
Spørgeskema