December, 2017

08dec(dec 8)09:3009(dec 9)16:30Møde mellem professionelle og børn, unge og familier fra etniske minoriteterIndsigt i familier med minoritetsbaggrund, beskrivelse af udviklingstendensen i familierne

Foredragsholdere

Event detaljer

Følgende er min disposition for undervisning på EFT-instituttet – Emotion- Fokuseret- Terapi

Deltagerne skal på de to dage tilegne sig teoretisk og praktisk viden om etniske grupper og flygtningegrupper.

Deltagerne har mulighed for at medbringe deres eget casemateriale, som de kan arbejde med, og jeg vil ud fra de konkrete cases bidrage med mine erfaringer, så deltagerne får ny indsigt og lader sig inspirere i deres daglige arbejde.

 

Fredag den 08.12.2017

 9.30 – 10.00

Præsentation

10.00 – 11.00

Min familierådgivning og terapeutiske tilgang

Dialog
Dialog
Foto:Gerd Altmann

 Afslutning med en case: ” Lad mine unge være”

Med casen beskriver jeg, hvordan jeg sammen med andre faggrupper skabte forandring i en familie med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til deres unge, som isolerede sig fra omverdenen i fire år.

11.00 – 12.00

Indledning med to metaforer, som handler om menneskesyn og debatten i samfundet

Møde mellem professionelle og børn, unge og familier fra etniske minoriteter

 • Indsigt i familiens, børnenes og de unges rygsæk.
 • Afdække baggrunden for, at familien afviser professionel støtte.
 • Skabe relation til familien.

Oplægget sluttes med en konkret case med overskriften ” Jeg er ved at blive kvalt af min… ”

 • Hvad er problemet med denne case?
 • Hvordan arbejder jeg terapeutisk med den case?

 

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.30

 Præsentation af to modeller

 • Hvilke elementer har væsentlig betydning for relationsdannelse?
 • Pædagogisk/terapeutisk model, som handler om, hvad der kræves af familierådgivere og terapeuter for at få den enkelte familie eller det enkelte par til at reflektere over sin egen aktuelle situation.

14.30 – 15.30

 Hvilket kendskab har familier med minoritetsbaggrund til familieterapeuter, rådgivere og psykoterapeuter?

Ahmet Demir. Foredrag
Ahmet Demir. Foredrag
 • Hvordan skaber jeg professionel bevidsthed om min profession?
 • Kaos omkring familiens unge. Den terapeutiske tilgang til familien illustreres med casen ”Jeg blev slået af mine forældre”.

15.30 – 16.00

 Gruppearbejde

 • Case fra virkelighedens verden
  • Hvordan vil du/I håndtere den case?
  • Hvad er udfordringen for dig/jer?
  • Hvilken læring er der i denne case for dig/jer?

Lørdag den 08.12.2017

9.30 – 10.00

 Opsamling fra fredag

 • Mulighed for deltagernes refleksion på i går, spørgsmål og svar.

10.00 – 11.00

 Sagssupervision

 • Mulighed for at deltagerne tager sager fra deres dagligdag op i et forum via supervision af Ahmet.

11.00 – 12.00

Indsigt i familier med minoritetsbaggrund, beskrivelse af udviklingstendensen i familierne

tilegne sig teoretisk og praktisk viden om etniske grupper
tilegne sig teoretisk og praktisk viden om etniske grupper
 • Indsigt i dynamik, forældreroller og funktioner.
 • Familiens syn på faggrupper som psykologer, familieterapeuter og psykoterapeuter.

Afslutning på oplægget med den konkrete case: ” Er jeg perker eller dansker?”.

 • Hvordan reagerer familien på udvikling? Forældres, børns og unges reaktioner.

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.30

 Gruppearbejde

Case

14.30 – 16.00

 Huskeliste til familierådgiver e og terapeuter i forbindelse med arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.

Afslutning og evaluering af de to dage.

 

Foredrag og kurser

 

 

 

Mere

Tid

8 (Fredag) 09:30 - 9 (Lørdag) 16:30

Sted

2.sal

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X