Juni, 2018

04jun08:3016:45Mål, værdier og pædagogik

Ahmet Demir. Foredrag

Event detaljer

Jeg vil med følgende disposition være med til at inspirere Børnehuset Globen til at definere deres mål, værdier og pædagogik for deres læreplan. I aktiv dialog vil jeg inspirere personale og ledelse til at finde frem til fælles mål, værdier, pædagogik, handleplan for deres børn og læringsindsatsområder.

Dagens struktur

  • Fagligt input fra mig.
  • Personalet drøfter i fællesskab deres mål, værdier, pædagogik og handleplan for deres indsatsområder.
  • Personalet arbejder for, at der ved slutningen af personaledagen på baggrund af fagligt input og deres eget arbejde findes dokumenter, som forpligter gruppen og ledelsen i forhold til børnenes inklusion

Disposition for dagen

Kl. 9.00 – 10.00  Ahmets faglige input

  • Dagens struktur
  • Forventninger til personalet
  • Spilleregler

Hvorfor skal du sætte mål?

Mål

SMART-modellen

Målsætningsmodel

Hvad mener man med værdier?

Vores værdier

Pædagogisk praksis

Hvad er pædagogik?

Relations- og ressourceorienteret pædagogik

Pædagogisk model

Voksenkvaliteter

Kl. 10.00 – 10.15  Pause

Kl. 10.15 – 11.45  Personale og leder drøfter og udfærdiger skriftligt materiale om Børnehuset Globen

Mål

Værdier

Pædagogik og metode.

Valg af hvilke voksne, der skal være i mellemgruppen.

Kl. 11.45-12.30   Opsamling i plenum.

Kl. 12.30- 13.15  Frokost

Kl. 13.15- 15.00  Udarbejde handleplan for teamstruktur med aktiviteter samt årshjul, alt med læringsperspektiv både VG, Mellemgruppen –Hvad skal denne gruppe hedde? – og BH. 

15.00-15.15 Pause.

Kl. 15.15-15.30   Hver enkelt medarbejder skal vælge to ting, de skal gøre markant anderledes med børnene eller for børnene.

Kl. 15.30-16.15   Fremlæggelse af arbejdet i grupper med læringsperspektiv, årshjul og fysisk indretning af både VG, mellemgruppen og BH.

Kl. 16.15-16.45   Opsamling fra alle grupper og indsamling samt aftaler og planer gennemgås, så alle er med på hvad der fremadrettet skal arbejdes med. – hvilke to ting skal du blive bedre til? Læg en seddel til Lederen , det forpligter.

Mere

Tid

(Mandag) 08:30 - 16:45

Sted

2400 København

Landfogedvej 9

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X