Fritidsjobs betydning for unges inklusion

Følgende disposition er for det foredrag, jeg holder for forældre i beboerhuset på Østerbro

 Disposition

 • Børn og unges behov og hvordan forældre og andre voksne imødekommer disse behov for at holde børnene på rette vej
  • Hvilke forhold medvirker til børns og unges interesse for kriminelle og bandemiljøet?
  • Hvilken betydning har fritid for unges inklusion?
  • Fritidsjobs betydning for unges selvopfattelse, identitet og motivation for uddannelse.
 • Case om en ung, der er kommet ud af bandemiljøet
  • Hvem støtter, og hvordan støttes den unge i at komme ud af bandemiljøet?
  • Bandeproblematikken skal løses

 • Hvad skal der til for at forebygge kriminalitet blandt udsatte børn og unge?
  • Virksomheders indvirkning på unges inklusion.
 • Hvad skal forældre være opmærksomme på, og hvilke handlemuligheder har forældre for at forebygge kriminalitet hos deres børn?
  • Kendetegn ved børn og unge, der interesserer sig for kriminalitet og bandemiljøet.
  • Hvad kan forældrene og fritidsjobkonsulenten gøre for at få de unge på rette vej?
 • Investere og påtage sig forældreansvar, så børnene ikke havner i kriminalitet og bander.
Event Type Categories

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.